Lager og logistikk


38 300 m²

Jessheim | Gardermoen hovedflyplass

 • Bånntjernveien 12 - 14
 • Ahlsell hovedlager
 • Kontor og lager 

Jon Fredrik Berg

Mobil: 934 03 999
E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no


6 200 m²

Berger Næringspark, Skedsmokorset

 • Gneisveien 12
 • Berger Omlastningssentral. Utleid til Norpost 
 • 5 600 m² lager
 • 730 m² kontor - oppført i 2010

Jon Fredrik Berg

Mobil: 934 03 999
E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no


41 500 m²

Berger Næringspark, Skedsmokorset

 • Gneisveien 16 - utleid til Freia AS
 • Gneisveien 18 - utleid til Bring AS
 • 38 800 m² lager
 • 2 969 m² kontor - oppført i 2010

Jon Fredrik Berg

Mobil: 934 03 999
E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no


21 000 m²

Deli Skog Logistikkpark, Vestby

 • Torvuttaket 19
 • Enbrukerbygg for Nille AS
 • 20 500 m² lager
 • 500 m² kontor
 • Oppført i 2010

Jon Fredrik Berg

Mobil: 934 03 999
E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no


51 288 m²

Gjelleråsen

 • Destilleriveien 11
 • Enbrukerbygg for Arcus AS
 • P-plasser: Ca 150
 • Logistikk og kontor 
 • Fasiliteter: Kantine og møteromssenter
 • Enbrukerbygg

Jon Fredrik Berg

Mobil: 934 03 999
E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?