Om Storebrand Eiendom

Storebrand Asset Management AS er Norges største private kapitalforvalter med en AuM på over NOK 1.000 milliarder. Innen eiendom er Storebrand Asset Management en av Nordens største eiendomsforvaltere med en AuM på ca. NOK 75 milliarder. Selskapet forvalter en av Nordens mest framtidsrettede eiendomsporteføljer med fokus på bærekraft, nærhet til knutepunkter og sentrale beliggenheter.

Storebrand Asset Management AS forvalter porteføljene til en rekke livselskaper, pensjonskasser og andre investorer i Norden i tillegg til flere internasjonale investorer.

Storebrand Asset Management AS har eiendomsforvaltningsselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

Storebrand er en bærekraftig og langsiktig investor som har eid eiendommer i over 100 år.

  • Etableringsår: 1767
  • Eier: Storebrand ASA
  • Antall ansatte: 60
  • AuM: ca. 75 milliarder
  • Eiendomsareal: ca. 1,7 millioner kvm
  • Leieinntekter 2020: Over NOK 3 milliarder
  • Investeringssegmenter: Kontor, handel, logistikk, bolig og hotell
  • Hovedkontor: Professor Kohts vei 9, Lysaker
  • Adm. Direktør: Truls Nergaard

Vår ambisjon er å være blant de beste i Norden innen bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer. Vi integrerer bærekraft i hele vår eiendomsvirksomhet fordi vi mener det er bra for samfunnet og brukerne av byggene, og vil gi høyere avkastning for kundene våre.

- Truls Nergaard, CEO Storebrand Eiendom

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?