Om Storebrand Eiendom


Storebrand forvalter en bred eiendomsportefølje i Norge og Sverige. Den svenske porteføljen forvaltes av Storebrand Fastigheter.

Av den samlede kapitalen som forvaltes av Storebrand Asset Management utgjør direkte investeringer i eiendom NOK 45 milliarder, hvorav NOK 33 milliarder i Norge (1 000 000 kvm) og SEK 12 milliarder (250 000 kvm) i Sverige. Dette gjør Storebrand til en av de største eiendomsaktørene i Norge.

Vår virksomhet omfatter både porteføljeforvaltning («asset management») og eiendomsforvaltning («property management»). Det omfatter således både kjøp og salg, drift og utvikling av eiendommene, samt leietakeroppfølging.

Når vi investerer i eiendom fokuserer vi primært på sentral beliggenhet og god standard i områder med høy befolknings- og sysselsettingsvekst. Leiekontraktenes varighet og kvalitet tillegges stor vekt og direkteavkastning skal utgjøre en vesentlig del av eiendommens forventede avkastning.

Vi har etablert et strategisk samarbeid med Coor om drifting av de fleste av våre kontorlokaler. Samarbeidet er basert på incentivbasert modell (vested-modell), blant annet knyttet opp til målt kundetilfredshet og bærekraftig utvikling.

Vår bærekraftsstrategi 

Vi har en tydelig bærekraftsstrategi og konkrete miljømål som er integrert i hele vår eiendomsforvaltning.


- Vi erfarer at å integrere bærekraft i vår eiendomsvirksomhet har en positiv effekt for samfunnet, leietakerne våre, og gir en høyere avkastning på eiendomsporteføljene våre.

- Truls Nergaard, Leder for Storebrand Eiendom


Fant du det du lette etter?