Kontaktpersoner i Storebrand Eiendom

Coor — Storebrands servicesenter

Coor drifter våre eiendommer. Kontakt Coor om du har spørsmål til drift.
 

Til serviceportalen
 

Telefon: 22 31 19 00

E-post: servicesenter.storebrand@coor.com

Administrasjon


Truls Nergaard

Leder Eiendom
 

Mobil: 916 02 270

E-post: truls.nergaard@storebrand.no


Sveinung Lindaas

COO Eiendom

Mobil: 928 38 181  

E-post: sveinung.lindaas@storebrand.no


Unn Hofstad

Leder bærekraft


917 40 608  

E-post: unn.hofstad@storebrand.no


Forvaltning og utleie

 
Dag Tønder

Forvaltningsdirektør
 

Mobil: 917 44 870

E-post: dag.tonder@storebrand.no


Enza Mola Sundbye

Direktør for kjøpesentre
 

Mobil: 930 82 129

E-post: enza.mola.sundbye@storebrand.no


Henrik Tolfsby

Prosjektdirektør
 

Mobil: 971 30 375

E-post: henrik.tolfsby@storebrand.no


Petter Schach

Prosjektleder
 

Mobil: 908 25 246

E-post: petter.schach@storebrand.no


Anders Sletten

Prosjektsjef
 

Mobil: 916 27 544

E-post: anders.sletten@storebrand.no

Kristian Smoge

Prosjektsjef

Mobil 47303870 

E-post:kristian.smoge@storebrand.no

Anna Ødegård

Markedskoordinator

Mobil 976 85 374 

E-post:anna.odegard@storebrand.no


Ole-Jacob Damsund

Leder utleie og marked
 

Mobil: 970 20 644

E-post: ole.jacob.damsund@storebrand.no


Jon Fredrik Berg

Eiendomssjef
 

Mobil: 934 03 999

E-post: jon.fredrik.berg@storebrand.no


Thorleif Halden

Eiendomssjef
 

Mobil: 900 51 585

E-post: thorleif.halden@storebrand.no


Anders Johnsrud

Eiendomssjef
 

Mobil: 906 19 557

E-post: anders.johnsrud@storebrand.no


Ellen M Lyche

Eiendomssjef
 

Mobil: 928 38 064

E-post: ellen.lyche@storebrand.no


John Anders Ouren

Eiendomssjef
 

Mobil: 900 24 304

E-post: john.anders.ouren@storebrand.no


Magnus Reite

Eiendomssjef
 

Mobil: 934 51 570

E-post: magnus.reite@storebrand.no


Tore Reppesgård

Driftssjef
 

Mobil: 975 72 746

E-post: tore.reppesgard@storebrand.no


Trine Solberg

Markedssjef
 

Mobil: 934 60 500

E-post: trine.solberg@storebrand.no


Eyvind Rustad

Eiendomssjef
 

Mobil: 924 40 100

E-post: eyvind.rustad@storebrand.no


Utvikling


Richard Kristensen Kruse

Direktør, Utvikling
 

Mobil: 957 77 435 

E-post: richard.kristensen.kruse@storebrand.no


Tore Ulvin

Prosjektsjef, Utvikling
 

Mobil: 917 06 601

E-post: tore.ulvin@storebrand.no


Økonomi


Ellen Christine Endresen

Økonomidirektør
 

Mobil: 977 37 433

E-post: ellen.christine.endresen@storebrand.no


Kari Härm

Controller Finansregnskap
 

Mobil: 920 41 084

E-post: kari.harm@storebrand.no


Kine Herland

Financial Controller
 

Mobil: 940 53 410

E-post: kine.herland@storebrand.no


Marit Lyslo

Business Controller
 

Mobil: 922 52 061

E-post: marit.lyslo@storebrand.no 


Malin Larsen

Business Controller
 

Mobil: 957 47 997

E-post: malin.larsen@storebrand.no


Marianne Schiøtz

Økonomikonsulent
 

Mobil: 480 57 800

E-post: marianne.schiotz@storebrand.no


Investering og analyse


Andreas Henriksen Lerø

Investeringssjef
 

Mobil: 913 74 238

E-post: andreas.henriksen.lero@storebrand.no


Kristine Haugen

Investeringsanalytiker

Mobil: 908 47 758

E-post: kristine.haugen@storebrand.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?