Invester i eiendom 

Som en av Norges største eiendomsforvaltere, tilbyr vi også eiendom som investeringsklasse for våre institusjonelle kunder.

Eiendom gir god risikojustert avkastning

Eiendom har historisk gitt god risikojustert avkastning, og passer av flere årsaker godt inn i ulike investeringsporteføljer.
 

Å investere i eiendomsfond gir; 

  • Høy løpende direkteavkastning, typisk 70-80 prosent av totalavkastningen
  • Stor grad av inflasjonssikring, fordi leien normalt indeksreguleres med inflasjonen
  • Begrenset samvariasjon med andre aktivaklasser
     

Vi tilbyr investering i eiendom gjennom Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS). Dette er Norges største ubelånte eiendomsfond, som vil si at fondet er 100 prosent egenkapitalfinansiert.

Fondet gir institusjonelle kunder eksponering mot en veldiversifisert og ferdigutviklet eiendomsportefølje i Norge. SEN KS ble etablert i 2010 og forvaltes av Storebrand Eiendom.

Kvartalsrapporter for Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS)