Gir leietakere grønne alternativer

Av Anne Lene Blystad

Storebrand Eiendom går nye veier for å redde miljøet. I deres nye prosjekt vil de påvirke leietakere til å velge miljøvennlige løsninger i sine nye lokaler.

- Valg av materialer, produkter og løsninger kan ha store konsekvenser for leietakernes helse og inneklima. Det påvirker også utslipp av CO2 og miljøskadelige stoffer, og ikke minst muligheten for endringer og gjenbruk i fremtiden. Kloke valg kan føre til sparte ressurser og redusert avfallsbelastning, sier Unn Hofstad, Bærekraftsansvarlig i Eiendom.

Smått, men stort

Sammen med interiørarkitekter fra Zinc har vi laget en gjennomarbeidet meny av miljøvennlige produkter og løsninger for innredning. Alt ivaretar et bredt spekter av helse- og miljøutfordringer, samtidig som det møter estetiske og funksjonelle krav.

- Det er dessverre mange produkter i markedet som er basert på helse- og miljøskadelige stoffer både for brukerne, i produksjonskjeden og ved fremtidig riving. Helt konkret så vil vi nå gi leietakere hjelp til å for eksempel velge det mest helse- og miljøvennlige gulvoverflaten ut fra bruksbehovet eller kjøkkeninnredning med gjenbrukbare materialer som ikke blir restavfall eller farlig avfall i neste runde, sier Unn.

- Det kan være både små og store prosjekter. Til sammen utgjør de stort volum. Det vil derfor ha stor effekt på miljøfotavtrykket, i tillegg til inneklimaet, sier Unn, som inviterer bransjen til samarbeid om dette fremover.

Fakta om Storebrand Eiendom

Storebrand Eiendom har en eiendomsportefølje under forvaltning i Storebrand Asset Management AS på rundt 1 million kvadratmeter, verdt 45 milliarder kroner.

Vi var den første til å slutte oss til ti strakstiltak for byggeiere som ble definert i Eiendomsbransjens veikart mot 2050. Nå vil vi gjøre det enkelt for leietakerne å ta miljøriktige valg.

chris-barbalis-98731-unsplash_2000px

Unn_Hofstad_Q27_47059_WebStr
Unn Hofstad, Bærekraftsansvarlig i Eiendom

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?