Hvem bør vinne Storebrand Eiendoms bærekraftspris for 2023?

Hvilket byggeprosjekt, nybygg eller rehab, er verdt oppmerksomhet, og demonstrerer løsninger som bidrar til å flytte eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning?

 • Bakgrunn for prisen: Hvorfor er bærekraft viktig innen eiendom?

  Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer siden slutten av nittitallet. Som Norges største private kapitalforvalter og en av de største i Norden, benytter vi vår posisjon til å påvirke selskaper til stadig forbedring, særlig innenfor bærekraft.

  Bygg og eiendom omtales som 40 %-sektoren innen miljøpåvirkning i verden, og utfordringene er enorme. Hvert år legger eiendomsaktører ned store ressurser i utvikling av nye og eksisterende bygg. Storebrand Eiendom ønsker å bidra til det grønne skiftet innen næringseiendom, og vil fremme helhetlig innsats for miljø, økonomisk og sosial bærekraft.

  Vi har etablert en bærekraftspris for å anerkjenne eiendomsaktører som utfordrer etablert praksis, og går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig, forteller Truls Nergaard, leder av Storebrand Eiendom.

 • Kriterier for vurdering av kandidater

  Kandidatene og prosjektene vurderes blant annet etter grad av helhetlig og målstyrt tilnærming, om de går lenger enn lovkrav, ivaretar et livssyklusperspektiv og utfordrer hindringer i gjeldende rammevilkår. Vinnerprosjektet er fullført i 2022, og fremstår som et forbilde innen næringseiendom og viser gjerne at det umulige er mulig.

  Kriteriene er høy kvalitet i hele bredden av følgende bærekraftsaspekter:  

  • Innovasjon
  • Klimarisiko
  • Helse og trivsel
  • Redusert CO2-avtrykk
  • Biologisk mangfold
  • Dokumenterbare resultater
  • Ressursbruk og sirkularitet
  • Grønn mobilitet
  • Kunnskapsdeling

Meld inn din kandidat.
Kun to enkle steg.

Steg 1

Last ned og fyll ut innmeldingsskjemaet. Legg ved etterspurt dokumentasjon.

Steg 2

Send skjema og vedlegg til barekraftspris@storebrand.no.
Frist: fredag 10. februar  2023

Har du spørsmål?

Kontakt Rune Stenbro på rune.stenbro@storebrand.no 
eller +47 90 60 38 97

Møt årets jury

Agathe Schjetlein

​​​​Finans Norge

Jonas Holme

Sintef

Katharina Bramslev

Grønn Byggallianse

Nicolai Riise

Mad arkitekter

Unn Hofstad (juryleder)

Storebrand Eiendom

Tidligere års vinnere

Storebrand Eiendoms Bærekraftspris / 2022

The Plus / Vestre

Bærekraftsprisen 2022 går til Vestre for nybygg-prosjektet the Plus

Storebrand Eiendoms Bærekraftspris / 2021

Entra

Vinner av Bærekraftsprisen 2021 for prosjektet Kristian Augusts gate 13


Kjenner du noen som bidrar til å flytte eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?