Storebrand Eiendoms Bærekraftspris

Hvem bør vinne Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2022?

Har dere eller noen dere kjenner gjennomført et prosjekt, et tiltak eller gjort en nyvinning som er verdt oppmerksomhet, og som kan bidra til å flytte eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning? Meld inn eget prosjekt eller andre du mener kan fortjene Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2022.

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer siden slutten av nittitallet. Som Norges største private kapitalforvalter og en av de største i Norden, benytter vi vår posisjon til å påvirke selskaper til stadig forbedring, særlig innenfor bærekraft.

Bygg og eiendom omtales som 40 %-sektoren innen miljøpåvirkning i verden, og utfordringene er enorme. Storebrand Eiendom ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet innen næringseiendom, og vil fremme miljø, økonomisk og sosial bærekraft over et bredt spekter.

Vi har derfor etablert en bærekraftspris som skal anerkjenne eiendomsaktører og andre som utfordrer etablert praksis, og går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig, forteller bærekraftsdirektør Unn Hofstad i Storebrand Eiendom.

Meld inn kandidat

Enten det er ditt eget prosjekt eller andre du synes fortjener prisen - meld fra. God informasjon om kandidaten er avgjørende for juryens arbeid.

Last ned og fyll ut innmeldingsskjemaet og fyll ut så mye som mulig, og send det til barekraftspris@storebrand.no innen 7. april 2022

Spørsmål tilknyttet søknadsprosessen kan rettes til Kjell Petter Småge på mail kps@evoktek.no eller per telefon 416 45 005.


Kriterier

Kandidater til prisen er aktører som kan vise til byggeprosjekter eller tiltak knyttet til bygg eller område, rehabilitering eller drift, eller andre relevante forhold som bidrar til å flytte eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning. Det kan være fysiske eller organisatoriske bidrag.

Blant kriteriene som vektlegges er fremme eller ivaretakelse av:

 • Innovasjon
 • Redusert CO2–avtrykk
 • Ressursbruk og sirkularitet
 • Klimarisiko
 • Biologisk mangfold
 • Grønn mobilitet
 • Helse og trivsel
 • Dokumenterbare resultater og kunnskapsdeling

Meld på forslag til kandidater, sammen med informasjon om prosjekt eller tiltak.

PÅMELDING

Juryen som kårer vinneren i 2022 består som i fjor av:

 • Agathe Schjetlein, Finans Norge
 • Jonas Holme, Sintef
 • Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
 • Nicolai Riise, Mad arkitekter
 • Unn Hofstad, Storebrand Eiendom (juryleder)

Kjell Petter Småge i Evotek er engasjert til å bistå juryen i evalueringsarbeidet og sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Vinner av Bærekraftsprisen 2021: Entra ASA

STB Eiendom Bærekraftspris.JPG
Ved utdelingen av Storebrands Bærekraftspris i 2021
Barekraftspris2021

Juryens begrunnelse

Prosjektets imponerende 80 % ombruk av materialer gir stor miljøeffekt, gjennom reduserte klimagassutslipp og god ressursutnyttelse. Entra har vist at vilje og kreativt lagarbeid langt på vei kan løse en av bransjens største utfordringer. Prosjektet er til stor inspirasjon og baner vei for andre som vil ombruke mer, både ved å påvirke tolkning av lovverket og ved å dokumentere praktiske erfaringer som andre kan lære av. Dette har ikke gått på bekostning av andre bærekraftskvaliteter. Bygget er også forbilledlig tilrettelagt for biologisk mangfold, lokal overvannshåndtering og ikke minst trivsel både i og rundt bygget. Vi gratulerer!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?