Storebrand Eiendoms Bærekraftspris

Storebrand Asset Management har jobbet med bærekraftige investeringer siden slutten av nittitallet. Som Norges største private kapitalforvalter og en av de største i Norden, benytter vi vår posisjon til å påvirke selskaper til stadig forbedring, særlig innenfor bærekraft. Aktivt eierskap handler ikke bare om å utfordre og hjelpe selskaper til å bli bedre. Det handler også om å investere i nye løsninger. Vår erfaring er at det gir gode resultater.

Bygg og eiendom omtales som 40 %-sektoren innen miljøpåvirkning i verden. Storebrand Eiendom ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet innen næringseiendom og fremme miljø, økonomisk og sosial bærekraft innenfor et bredt spekter. Bærekraftsprisen skal anerkjenne eiendomsaktører som utfordrer etablert praksis, går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig. Prisen skal også bidra til økt oppmerksomhet rundt bærekraft i vår bransje.

Vinneren kåres av en jury som består av:

 • Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
 • Jonas Holme, Sintef
 • Nicolai Riise, MAD arkitekter
 • Agathe Schjetlein, Finans Norge
 • Unn Hofstad, Storebrand Eiendom

Evotek AS er engasjert til å bistå juryen i evalueringsarbeidet og sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Utdelingen skjer årlig under Arendalsuka i tilknytning til Bygg Arena Arendal.


Kriterier

Kandidater til prisen kan vise til prosjekter knyttet til område, bygg, rehabiliteringer, drift, eller andre relevante tiltak. Det kan være fysiske eller organisatoriske bidrag.

Blant kriteriene som vektlegges er:

 • Innovasjon
 • Redusert CO2–avtrykk
 • Sirkulærøkonomi
 • Materialbruk
 • Klimarisiko
 • Biologisk mangfold
 • Grønn mobilitet
 • Sosialt ansvar
 • Dokumenterte resultater

Forslag til kandidater, sammen med en kort begrunnelse, sendes til barekraftspris@storebrand.no

Søknadsfrist: 30. juni 2021


Fant du det du lette etter?