Slik jobber vi med bærekraft i Storebrand Eiendom

Vår ambisjon er å være best i Norden på bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer. Derfor integrerer vi bærekraft i hele vår eiendomsvirksomhet. Vi mener at det er bra for samfunnet og brukerne av byggene, og at det vil gi høyere avkastning for investorene.

Vårt bærekraftsarbeid skal nemlig bidra til å sikre verdier og langsiktig risikojustert avkastning på eiendomsinvesteringene, samtidig som det bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Storebrand Eiendoms Bærekraftspris – Meld inn kandidat

For å øke fokuset på bærekraft i eiendomsbransjen har vi etablert en bærekraftspris

Vi har et mål om å levere grønne, sunne bygg og arbeidsplasser som gir sunn økonomi
  • Bygg som gir sunn økonomi, som er sunne å jobbe i og med, og som er sunne for omgivelsene
  • Bygg med grønne sertifikater og lavest mulig fotavtrykk

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?