Storebrands eiendomsfond

Som en av Norges største eiendomsforvaltere, tilbyr vi også eiendom som investeringsklasse for våre institusjonelle kunder.Eiendom gir god risikojustert avkastning

Eiendom har historisk gitt god risikojustert avkastning, og passer godt inn i ulike investeringsporteføljer.

Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS)

Vi tilbyr våre institusjonelle kunder å investere i eiendom gjennom Storebrand Eiendomsfond Norge KS. Dette er Norges største ubelånte eiendomsfond, som vil si at fondet er 100 prosent egenkapitalfinansiert.

Fondet gir institusjonelle kunder eksponering mot en veldiversifisert og ferdigutviklet eiendomsportefølje i Norge. SEN KS ble etablert i 2010 og forvaltes av Norges største kapitalforvalter Storebrand Asset Management.

Å investere i SEN KS gir

 • Høy løpende direkteavkastning, typisk 70-80 prosent av totalavkastningen og svært attraktiv avkastningshistorikk
 • Stor grad av inflasjonssikring, fordi leien normalt indeksreguleres med inflasjonen
 • Begrenset samvariasjon med andre aktivaklasser
 • Storebrand Livsforsikring AS har en eierandel på mellom 20 og 30 prosent
 • Umiddelbar eksponering ved kjøp av andeler og mulighet for løpende re-investeringer av utbytter
 • "Open-ended" med kontinuerlig langsiktig vekst

Slik integreres bærekraft i SEN KS

 • Miljøeffektiv drift
 • Miljøsertifisering innen eiendomsforvaltning
 • Samarbeidspartnere innen energisparing og avfallssortering
 • Bærekraft og miljøhensyn vurderes spesielt når fondet skal foreta nye investeringer

Relatert innhold

GRESB_RE_Sector_Leader_2019

  GRESB «Sector Leader» - Best i Europa

  Bærekraftsarbeidet og ESG*-nivået til SEN har i 2019 resultert i over 10 % økt poengscore i forhold til året før, og ytterligere en grønn stjerne tildelt av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Fondet ble belønnet med statusen Sector Leader i Europa for tilsvarende unoterte porteføljer.

  SEN er på god vei mot målet om fem grønne stjerner og et ”grønt eiendomsfond”. Fem stjerner vil innebære at man er blant de 20 % beste av rapporterende selskaper globalt. Det fordrer god balanse mellom strategi /ledelse og tiltaks gjennomføring /måling på eiendomsverdi.

  Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


  Fant du det du lette etter?