Vår klimastrategi

Klimastrategien vår handler om å minimere risiko og maksimere mulighetene som ligger i bærekraft. Med over 786 milliarder til forvaltning har vi et ansvar for hvordan vi investerer disse pengene.

Hvordan klimapåvirkning er relevant for Storebrand

Som finansselskap og storinvestor er Storebrand en viktig aktør. Vi er Norges største private investor, med over 786 milliarder kroner under forvaltning, og vi har vært tidlig ute med å tilpasse porteføljen vår etter klimarisiko. Vi jobber strategisk med klimapåvirkning i driften av vår egen virksomhet.

Arbeid med klimapåvirkning i driften av selskapet

I 2008 ble Storebrand Norges første klimanøytrale finanskonsern. Vi oppnår det ved å stille strenge CO2-krav og vi setter konkrete mål om reduksjon av eget CO2-avtrykk/CO2-forbruk både når vi kjøper strøm til kontorene våre og ved tjenestereiser.

Vi reduserer vårt utslipp ved å kjøpe strøm av fornybar energi, varme med opprinnelsesgaranti, gjennom systematisk å arbeide med våre eiendommer og ved føre dialog med leietakerne våre.

Storebrand har virksomhet i Norge, Sverige og Litauen. For å redusere tjenestereiser bruker vi teknologi som videokonferanser, vi oppfordrer til bruk av tog der det er mulig, og tilbyr ansatte lån av elbiler til kortere turer.

For den CO2 vi likevel produserer klima-kompenserer vi ved å kjøpe utslippskvoter. For 2018 kompenserte vi ved å kjøpte kvoter til et vindmølleprosjekt i Sri Lanka som erstatter kullvirksomhet gjennom FNs CDM-marknad (Clean Development Mechanism).

Klimapåvirkning i investeringene våre

I 2015 ble en ny klimaavtale signert I Paris. Avtalen setter et ambisiøst mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Storebrand-konsernet støtter arbeidet mot 1,5 grader og satser stort på å kanalisere penger mot klimavennlige løsninger. Vi leter kontinuerlig etter selskaper som leverer innovative og bærekraftige produkter, tjenester og/eller løsninger. Nye investeringstyper, som grønne obligasjoner, opplever nå en stor vekst og er med på å kanalisere penger mot mer bærekraftige bedrifter.

Det er ofte finansielt ulønnsomt å investere i selskaper som slipper ut større mengder klimagasser. For å gjøre det enklere å finne de selskapene vi ønsker å investere i, rangerer vi selskapene og bransjene de tilhører etter hvor bærekraftige de er. I denne rangeringen er klimapåvirkning en avgjørende faktor og gjør det enklere å identifisere hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. I dag har vi utelukket over 60 selskaper som følge av klimahensyn.

Under "Utelukkelser" kan du lese mer om hvilke selskaper vi ikke investerer i.


  Fant du det du lette etter?