Adferdsbaserte utelukkelser (eng.)

It is of fundamental importance that the companies we invest in follow international laws, norms and conventions.The Storebrand Group will therefore not invest in:

  • Companies that contribute to serious and systematic breaches of international law and human rights
  • Companies involved in serious environmental degradation
  • Companies involved in systematic corruption and financial crime
  • Companies will be excluded if the breaches are considered serious and the risk of a breach occurring is assessed as high.

I. International Law and Human Rights

Storebrand will not invest in companies that contribute to serious violations of international law. This includes serious humanitarian law violations as well as violations of basic human rights.

I. International Law and Human Rights

Storebrand will not invest in companies that contribute to serious violations of international law. This includes serious humanitarian law violations as well as violations of basic human rights.

III. Environmental Damage

Storebrand will not invest in companies involved in activities that cause serious environmental damage. The criterion is based on, among others, The UN Convention on Biological Diversity and The UN Framework Convention on Climate Change.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?