Utelukkelser

Storebrand-standarden» beskriver hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. Kravene gjelder alle Storebrands egne investeringer, og inkluderer både aksjer og obligasjoner.

Prosessen for utelukkelse av selskaper er svært omfattende. Den inneholder både interne og eksterne data og vurderinger, som er utført av eksperter på området.

Ekskluderte selskaper blir fjernet fra Storebrands investeringsunivers, som består av over 4000 selskaper. Et selskap kan utelukkes på flere måter.

Utelukkelser

Adferdsbaserte utelukkelser

sebastian-pichler-25154-unsplash_2000px

Selskaper med alvorlige brudd på internasjonale normer og konvensjoner vurderes innenfor temaene:

  • alvorlig klima- og miljøskade
  • folkerett og menneskerettigheter
  • korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Produktbaserte utelukkelser

add-weed-Bu6BSErSL_M-unsplash

Selskaper som produserer tobakk, cannabis og kontroversielle våpen utelukkes fra Storebrands investeringsunivers. Selskaper der en stor andel av inntekten tilskrives kull og oljesand, samt selskaper som produserer palmeolje på en ikke-bærekraftig måte ekskluderes også.


Observasjonslisten

mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash_nettsider

Det viktigste med observasjonslisten er at vi beholder eksisterende eierandeler mens vi jobber aktivt for å oppnå en reell endring hos selskapene. Det er kjøpsrestriksjoner på selskapene på denne listen, og involverte porteføljeforvaltere og vårt bærekraft-team vil legge økt press på selskapene for å oppnå konkret forbedring.

Våre metoder for utelukkelser av selskaper:

Oversikt over utelukkelser

Tabellen viser antall ekskluderte selskaper per kategori per fjerde kvartal 2022. 

Kategori

Antall selskaper

Adferdsbasert eksklusjon – Miljø18
Adferdsbasert eksklusjon – Korrupsjon10
Adferdsbasert eksklusjon – Folkerett og Menneskerettigheter44
Tobakk24
Kontroversielle våpen32
Klima - Kull142
Klima - Oljesand9
Klima - Lobbying5
Arktisk drilling0
Gruvedrift på dypt vann1
Marin deponering3
Avskoging14
Cannabis0
Statskontrollerte selskaper3

Antall selskaper utelukket:

281*

Antall selskaper på observasjonsliste

3

*Noen av selskapene er utelukket med grunn i flere kriterier. Storebrand investerer for øvrig ikke i selskaper som er utelukket av Norges Bank fra Statens pensjonsfond utland (SPU). 


Storebrand-standarden

Vår metode for utelukkelse av selskaper er definert i Storebrands standard for bærekraftige investeringer, kalt «Storebrand-standarden».

Selskaper som bryter med Storebrand-standarden, utelukkes fra Storebrands investeringsunivers. Dette gjelder for alle våre midler under egen forvaltning. Det vil si at Storebrands porteføljeforvaltere ikke kan velge blant disse selskapene når de skal kjøpe aksjer eller obligasjoner.

Selskapene i vårt investeringsunivers overvåkes kontinuerlig. Oppdager vi hendelser som indikerer at et selskap bryter med Storebrand-standarden, kan selskapet bli utelukket. Det skjer etter en anonymisert vurdering av saken i konsernets investeringsutvalg. Utvalget består av flere representanter fra konsernledelsen og øvrig ledelse, som møtes kvartalsvis og behandler sakene anonymisert.

Hvis selskapene viser endring eller forbedring i praksis eller drift, kan de igjen bli inkludert i Storebrands investeringsunivers.
 

Tilleggskriterier til Storeband-standarden

I tillegg til Storebrand-standarden har vi en rekke tilleggskriterier. Disse gjelder for utvalgte fond og spareprofiler.

Til tilleggskriteriene
 

En felles konsernpolicy er innført

Fra 1.  januar 2019 (revidert 9. november 2020) fikk Storebrand en felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer. Alle konsernets kunder skal være trygge på at deres midler er investert i tråd med konsernets krav til bærekraftige investeringer, både når det gjelder ekskluderinger og aktivt eierskap.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?