Utelukkelser

«Storebrand-standarden» beskriver hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. Kravene gjelder alle Storebrands egne investeringer, og inkluderer både aksjer og obligasjoner.

Standarden for våre utelukkelser

Vår metode for utelukkelse av selskaper er definert i Storebrands standard for bærekraftige investeringer, kalt «Storebrandstandarden».

Selskaper som bryter med Storebrand-standarden, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Dette gjelder for alle våre midler under egen forvaltning Det vil si at Storebrands porteføljeforvaltere ikke kan velge blant disse selskapene når de skal kjøpe aksjer eller obligasjoner.

Prosessen for utelukkelse


Prosessen for utelukkelse er svært omfattende. Den inneholder både interne og eksterne data og vurderinger, som er utført av eksperter på området. Storebrands investeringsunivers består av over 4000 selskaper. Et selskap kan utelukkes på flere måter.

Dette er våre metoder for utelukkelse:

  • Produktbaserte utelukkelser: Vi utelukker selskaper som produserer tobakk, cannabis og kontroversielle våpen. Vi utelukker også selskaper med høy andel av inntekten sin fra kull og oljesand, og selskaper som produserer palmeolje på en ikke-bærekraftig måte.

  • Adferdsbaserte utelukkelser: Vi vurderer selskaper med alvorlige brudd på internasjonale normer og konvensjoner, innenfor temaene:
    - alvorlig klima- og miljøskade
    - folkerett og menneskerettigheter
    - korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Selskapene i vårt investeringsunivers overvåkes kontinuerlig. Oppdager vi hendelser som indikerer at et selskap bryter med Storebrand-standarden, kan selskapet bli utelukket. Det skjer etter en anonymisert vurdering av saken i konsernets investeringsutvalg. Utvalget består av flere representanter fra konsernledelsen og øvrig ledelse, som møtes kvartalsvis og behandler sakene anonymisert.

Hvis selskapene viser endring eller forbedring i praksis eller drift, kan de igjen bli inkludert i Storebrands investeringsunivers.

Exclusions Summary

 

Tabellen viser antall ekskluderte selskaper per kategori per fjerde kvartal 2019. 

Exclusion category

Number of companies

Adferdsbasert eksklusjon – Miljø 14
Adferdsbasert eksklusjon – Korrupsjon 10
Adferdsbasert eksklusjon – Folkerett og Menneskerettigheter 31
Tobakk 28
Kontroversielle våpen 27
Klima - Kull 61
Klima - Oljesand 6
Ikke-bærekraftig palmeoljeproduksjon 13
Cannabis 3

Antall selskaper utelukket:

182*

Antall selskaper på observasjonsliste

2

*Noen av selskapene er utelukket med grunn i flere kriterier. Storebrand investerer for øvrig ikke i selskaper som er utelukket av Norges Bank fra Statens pensjonsfond utland (SPU).


Observasjonslisten

Vi har nå opprettet en egen observasjonsliste. Den kommer i tillegg til Storebrands standard for bærekraftige investeringer, som beskriver kriteriene for å utelukke selskaper fra våre investeringer.

Det viktigste med observasjonslisten er at vi beholder eksisterende eierandeler mens vi jobber aktivt for å oppnå en reell endring hos selskapene. Det er kjøpsrestriksjoner på selskapene på denne listen, og involverte porteføljeforvaltere og vårt bærekraft-team vil legge økt press på selskapene for å oppnå konkret forbedring.

Tilleggskriteriene

I tillegg til Storebrand-standarden har vi en rekke tilleggskriterier. Disse bygger videre på Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Tilleggskriteriene gjelder kun for utvalgte fond og spareprofiler.

Til tilleggskriteriene

Felles konsernpolicy

Fra 1. januar 2019 fikk Storebrand en felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer. Alle konsernets kunder skal være trygge på at deres midler er investert i tråd med konsernets krav til bærekraftige investeringer, både når det gjelder ekskluderinger og aktivt eierskap.


  Fant du det du lette etter?