Dokumentbibliotek og rapporter

Bærekraftrapportene revideres av en uavhengig part, og er integrert i årsrapporten. Vi følger Global Reporting Initiative's (GRI4, Core) retningslinjer for rapportering.

20222021202020192018Policies

Bærekraftsscore – vår metode

Vår klimastrategi

Storebrandstandarden

Tilleggskriterier ut over StorebrandstandardenGuidelines

Proxy Voting (Stemmegivning)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?