Dokumentbibliotek og rapporter

Bærekraftrapportene revideres av en uavhengig part, og er integrert i årsrapporten. Vi følger Global Reporting Initiative's (GRI4, Core) retningslinjer for rapportering.

2023

 

2022


 

2021


 

2020


 

2019


 

2018


 

Policies

Bærekraftsscore – vår metode

Vår klimastrategi

Storebrandstandarden

Tilleggskriterier ut over Storebrandstandarden

 


 

Guidelines

Proxy Voting (Stemmegivning)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?