Møt vårt bærekraftsteam

I over 20 år vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.


Matthew Smith

Leder for bærekraftige investeringer

Matthew har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2008. I 2014 jobbet han som Storebrands leder for bærekraft på konsernnivå. Matthews spesialisering har vært anti-korrupsjon, analyse i finanssektoren og aktivt eierskap. Før han begynte i Storebrand, jobbet han som rådgiver for miljøkonsulentselskapet GRIP (Green in Practice). Han har en BA i statsvitenskap og engelsk litteratur, pedagogikk, samt en MA i bærekrafts- og kulturstudier.

Matthew Smith
Storebrand Asset Management

Tulia Machado-Helland

Senior bærekraftsanalytiker

Tulia begynte i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer i 2008. Hennes spesialfelt er internasjonal menneskerett, menneskerettigheter, urfolks rettigheter og aktivt eierskap. Hun fokuserer på FNs bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 5 Likestilling og mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Tidligere jobbet hun i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Finansdepartementet i Norge og som advokatfullmektig i USA. Hun har utdanning som advokat og har en Texas State Attorney license. Hun har også en master i internasjonale relasjoner og utvikling.

Tulia Machado-Helland,
Storebrand Asset Management

Philip Ripman

Senioranalytiker og porteføljeforvalter

Philip har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2006 og har vært porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions siden mai 2015. Fondet fokuserer på selskaper med løsninger til utfordringer som er adressert av FNs bærekraftsmål. Philip har hatt en rekke stillinger i Storebrand, inkludert leder for bærekraft på konsernnivå. Gjennom sitt arbeid med bærekraft har han vært rådgiver for en rekke stater og institusjoner på tematikk som strekker seg fra kull-eksklusjoner til miljøpåvirkning av menneskelig aktivitet, til reguleringskrav for å oppnå de internasjonale klimamålene. Philip har en MA i kinesiske studier og en master i statsvitenskap. Han spesialiserer seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft og integrering av FNs bærekraftsmål i investeringstematikk.

Philip Ripman
Storebrand Asset Management

Karin Gjerde-Meyer

Senior bærekraftsanalytiker

Karin har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2017. Hennes fokusområder er SDG 6 Rent vann, SDG 3 God helse, bærekraftsrapportering og selskapseksklusjoner. Tidligere har hun jobbet i Posten og Bring i 10 år med klimarapportering, miljøstyring, strategiutvikling og oppfølging av etisk standard for leverandører. Hun har en MSc i markedsføring og ledelse fra BI (2007), med spisskompetanse samfunnsansvar.

Karin Gjerde-Meyer
Storebrand Asset Management

Sunniva Bratt Slette

Bærekraftsanalytiker

Sunniva har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2017. Hennes fokusområder er SDG 11 Bærekraftig byutvikling, SDG 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, grønne obligasjoner og løsningsselskaper med bærekraftige forretningsmodeller. Sunniva har en MSc i industriell økonomi (NTNU) og Ajou University i Sør-Korea). Sunniva har tidligere jobbet I det strategiske forskningsområdet NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Sunniva Bratt Slette
Storebrand Asset Management

Andreas Bjørbak Alnæs

Bærekraftsanalytiker

Andreas har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2018. Hans fokusområde er anti-korrupsjon og SDG 16 Fred og rettferdighet. Før han begynte i Storebrand, jobbet han med bistandsarbeid og anti-korrupsjon i Norad, Utenriksdepartementet og UNDP. Andreas har en MSc i økonomi og administrasjon fra NHH og det internasjonale universitet i Japan.

Andreas Bjørbak Alnæs
Storebrand Asset Management

Emine Isciel

Senior bærekraftsanalytiker

Emine har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2018. Hennes fokusområde er klima og miljø, inkludert  SDG 13 Klimaendringer og SDG 7 Ren energi. Før hun begynte i Storebrand, jobbet hun i Klima- og miljødepartementet med multilaterale miljøavtaler og hadde ansvaret for oppfølging av FNs bærekraftsmål. Hun har også jobbet for FN i New York og Maputo med SDG-ene samt rent vann, sanitærforhold og hygiene. Hun har en MA i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til studier fra University of Cape Town, New York University og Harvard Extension School.

Emine Isciel
Storebrand Asset Management


Ressurspersoner innenfor bærekraft

Våre ressurspersoner jobber med alt fra forvaltning, bærekraftig eiendom og miljøsertifisering til salg, markedsføring og kommunikasjon.

 • Henrik Wold Nilsen, porteføljeforvalter, Storebrand
 • Unn Hofstad, sjef for klima og miljø, Storebrand Eiendom 
 • Laura Jaugelyte, bærekraftsrapportering, Storebrand
 • Augustas Degutis, automatisering av bærekraftsrating, Storebrand
 • Greta Milašiūtė, analytiker, Cognizant
 • Lina Ragauskaitė, senior analytiker, Cognizant
 • Miglė Antanavičiūtė, analytiker, Cognizant
 • Johanna Lundgren Gestlöf, bærekraftssjef, SPP
 • Kitty Ehn, kommunikasjon, SPP
 • Marcus Bruns, Nordisk bærekraftssjef, Storebrand
 • Petter Natås, konsernansvarlig bærekraftsrapportering, Storebrand

  Fant du det du lette etter?