Avskoging og biologisk mangfold (eng.)

Photo: Bruno Kelly/Rainforest Foundation Norway

All companies, regardless of sector, have an impact on both biodiversity and ecosystems and depend on ecosystem services. Investors are exposed to biodiversity loss predominantly through land use change as a result of deforestation through clearing land for agriculture.

As a part of our commitment to halt deforestation, we will engage with companies in our portfolio, that are involved in production, trade, use or financing of forest-risk commodities, particularly palm oil, soy, timber and cattle products. We will cooperate with other financial institutions to promote standards for measuring, monitoring and reporting on direct and indirect deforestation risk. By 2020 we will map our portfolio exposure to deforestation risk and report on progress annually.

Photo: Edmar Barros / Rainforest Foundation Norway
Photo: Edmar Barros / Rainforest Foundation Norway

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?