Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både når vi vurderer å utelukke selskaper fra vårt investeringsunivers, og gjennom vårt faktiske eierskap.

Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer er i dialog med et stort antall selskaper hvert år. På denne måten er vi med på å påvirke dem i en mer bærekraftig retning.

Ved å stille spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft, utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke temaene.

Gjennom vårt engasjement i FNs Principles for Responsible Investments, UN PRI, har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper. Vår erfaring er at dette gir gode resultater.

Strategien med aktivt eierskap

Aktivt eierskap, deltakelse og engasjement er en sentral del av Storebrands tilnærming til bærekraftige investeringer, og er på linje med Storebrand-konsernets uttalte formål: «En fremtid å glede seg til», og verdiene som er knyttet til dette. Hovedmålene om å redusere risiko og ivareta og skape verdier på vegne av aksjonærene er også uttrykkelig forbundet med miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige verdier. Dermed blir det endelige målet for vårt engasjement overfor de ulike selskapene ikke bare å kreve at de retter opp i feil, men også at vi faktisk skal ha en positiv innvirkning. 

Oppnå økt innflytelse

Dette gjør at vi prioriterer å aktivt engasjere oss overfor selskaper der vi tror vi har bedre muligheter til å oppnå gode resultater. Vi involverer oss over lengre tidsperioder, og samarbeider også med andre investorer for å oppnå økt innflytelse. Dermed er ressursene våre fokusert på aktiviteter som kan heve standardene for den enkelte næringen som helhet. Det leder til forbedrede praksiser generelt og positiv påvirkning i stedet for mange dialoger der vi ber selskaper om å f.eks. rense opp i elver etter utslipp.


  Fant du det du lette etter?