Våre indeksnære aksjefond

Våre indeksnære indeksfond skiller seg fra konkurrentene. Vi utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett.

Bærekraftige indeksnære fond

Forvaltning av indeksnære aksjefond innebærer at fondet skal oppnå omtrent samme avkastning og ha samme risiko som referanseindeksen – på en kostnadseffektiv måte. For oss handler det også om noe mer. Vår indeksforvaltning bygger nemlig på  Storebrands standard for bærekraftige investeringer.

Storebrand Global ESG Plus

 • Fossilfritt indeksnært aksjefond med en utpreget bærekraftsprofil.
 • Investerer blant annet i selskaper som er godt posisjonert med tanke på FNs bærekraftsmål.
 • Investerer mer i selskaper som scorer høyt på vår bærekraftsrating og mindre i selskaper med en lav score.
 • Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks, selv om noen selskaper utelukkes.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper, og har også andre tilleggskriterier.

Storebrand Indeks — Norden

 • Investerer i det nordiske aksjemarkedet.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global ESG Plus Valutasikret

 • Investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus, og har dermed de samme egenskapene, og med valutasikring i tillegg. Se beskrivelse av det fondet for nærmere detaljer.

Storebrand Global ESG

 • Investerer mer i selskaper som scorer høyt på vår bærekraftsrating og mindre i selskaper med en lav score.
 • Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks da noen selskaper utelukkes.
 • Investerer i globale aksjemarkeder (ikke fremvoksende markeder).
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.

Storebrand Indeks — Alle Markeder

 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Indeks

 • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke i fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Indeks Valutasikret

 • Investerer i underfondet Storebrand Global Indeks, og har dermed de samme egenskapene, og med valutasikring i tillegg. Se beskrivelse av det fondet for detaljer.

Storebrand Indeks — Norge

 • Investerer i det norske aksjemarkedet.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Indeks — Nye Markeder

 • Investerer i fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.
 • Investerer i underfondet Storebrand Global Indeks
Dame med telefon

Vil du investere i indeksnære fond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp avvåre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?