Våre indeksnære aksjefond

Våre indeksnære indeksfond skiller seg fra konkurrentene. Vi utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett.

Slik er investeringsprosessen
Lars Qvigstad Sørensen
Storebrand Asset Management

Bærekraftige indeksnære fond

Forvaltning av indeksnære aksjefond innebærer at fondet skal oppnå omtrent samme avkastning og ha samme risiko som referanseindeksen – på en kostnadseffektiv måte. For oss handler det også om noe mer. Vår indeksforvaltning bygger nemlig på  Storebrands standard for bærekraftige investeringer.

Storebrand Global ESG Plus

 • Fossilfritt indeksnært aksjefond med en utpreget bærekraftsprofil.
 • Investerer blant annet i selskaper som er godt posisjonert med tanke på FNs bærekraftsmål.
 • Investerer mer i selskaper som scorer høyt på vår bærekraftsrating og mindre i selskaper med en lav score.
 • Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks, selv om noen selskaper utelukkes.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper, og har også andre tilleggskriterier.

Alt om Storebrand Global ESG Plus

Storebrand Global ESG Plus (valutasikret)

 • Investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus, og har dermed de samme egenskapene, og med valutasikring i tillegg. Se beskrivelse av det fondet for nærmere detaljer.

Alt om Storebrand Global ESG Plus Valutasikret

NYHET: Storebrand Indeks — Norden

 • Investerer i det nordiske aksjemarkedet.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

  Alt om Storebrand Indeks - Norden

Storebrand Global ESG

 • Investerer mer i selskaper som scorer høyt på vår bærekraftsrating og mindre i selskaper med en lav score.
 • Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks da noen selskaper utelukkes.
 • Investerer i globale aksjemarkeder (ikke fremvoksende markeder).
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.

Alt om Storebrand Global ESG

Storebrand Indeks — Alle Markeder

 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

  Alt om Storebrand Indeks - Alle Markeder

Storebrand Global Indeks

 • Investerer i globale aksjemarkeder, men ikke i fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Global Indeks

Storebrand Global Indeks Valutasikret

 • Investerer i underfondet Storebrand Global Indeks, og har dermed de samme egenskapene, og med valutasikring i tillegg. Se beskrivelse av det fondet for detaljer. 

Alt om Storebrand Global Indeks Valutasikret

Storebrand Indeks — Norge

 • Investerer i det norske aksjemarkedet.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.

  Alt om Storebrand Indeks - Norge

Storebrand Indeks — Nye Markeder

 • Investerer i fremvoksende markeder.
 • Fondet søker å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, det vil si at vi utelukker en rekke selskaper.
 • Investerer i underfondet Storebrand Global Indeks

Alt om Storebrand Indeks - Nye Markeder

Vil du investere i indeksnære fond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Dame med telefon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?