Faktorfond

Faktorbasert forvaltning fyller gapet mellom aktiv forvaltede fond og indeksfond - med tanke på risiko, avkastningsmuligheter og pris.

Evolusjon i synet på meravkastning


Storebrands faktorforvaltning rettes mot fire veldokumenterte kilder til meravkastning; verdi, størrelse, momentum og lav-volatilitet. Forvaltningen skjer effektivt gjennom egenutviklede modeller.

Bård Bringedal
CIO Equities, Storebrand Asset Management

Investeringsprosessen i faktorfond

Et faktorfond kan sees på som en mellomting mellom aktive fond og indeksfond — både forvaltningsmessig og prismessig.

Faktorfond tar sikte på å utnytte veldokumenterte faktorer (risikopremier) i aksjemarkedene, som har gitt meravkastning utover tradisjonelle referanseindekser.

Fire ledende faktorer

Blant de mest dokumenterte faktorene er verdi, størrelse, momentum og lav-volatilitet. Forvaltningsteamet kan forfølge én eller flere faktorer i et forvaltningsmandat. Innenfor denne sjangeren er egenutviklede modeller viktige verktøy for å identifisere nye investeringer. Det er modellen som styrer kjøp og salg av aksjer, mens forvalterne sin jobb er å utvikle selve modellene. Deretter overvåkes og forbedres modellene kontinuerlig.

Verdi-faktoren relateres til upopulære og lite etterspurte selskaper, mens størrelse-faktoren knyttes til observasjonen av mindre selskaper som over tid har gitt høyere avkastning sammenlignet med større selskaper. Momentum har også vist seg å være en kilde til meravkastning, det vil si aksjer som fortsetter sin stigende trend, selv om det ikke lenger nødvendigvis foreligger åpenbare fundamentale grunner til det. Lav-volatilitet er i praksis en stabiliserende faktor, som innebærer at du kan forvente tilnærmet samme avkastning som markedet over tid, men med lavere svingningsrisiko.

Forvalterteamet

Teamet for faktorforvaltning består av fire personer, og dette er de samme personene som også utfører vår indeksforvaltning. Felles for de fire forvalterne, er at de har en omfattende kvantitativ utdanning, samt mye erfaring med styring av brede porteføljer og kontinuerlige porteføljetilpasninger.

Storebrand Global Low Volatility fra Sverige

Som eier av fondsselskapet Storebrand Fonder i Sverige, tilbyr vi også faktorfondet Storebrand Global Low Volatility til våre institusjonelle kunder i Norge. Fondet gir bred eksponering mot aksjer som svinger mindre enn markedet, men som samtidig har tilnærmet lik avkastning – med andre ord en stabiliserende faktor i en investeringsportefølje, som nevnt ovenfor.

Les mer om Storebrand Global Multifactor

Faktorfondet Storebrand Global Multifactor har høstet mye medieomtale på grunn av den eventyrlige avkastningen fondet har hatt.

 

  • I juni 2019 kåret Dine Penger fondet til det beste i sin kategori. Les saken her
  • I november 2018 var et fem år siden fonds forvaltningsstrategi ble lagt om. Les saken her
  • Finansavisen har også skrevet flere saken om fondet. Blant annet har avisen omtalt fondet som Storebrands suksessfaktorer. Les saken her
  • Dagens Næringsliv har også omtalt fondet som «Norges smarteste forvalter». Les saken her


 

Dame med telefon

Investere i våre aksjefond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?