Våre faktorfond

Storebrands faktorforvaltning rettes mot fire faktorer som over tid har gitt høyere avkastning enn markedet; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Forvaltningen er modellbasert.

Evolusjon i synet på meravkastning

Faktorbasert forvaltning fyller gapet mellom aktiv forvaltede fond og indeksfond — med tanke på risiko, avkastningsmuligheter og pris.

Storebrand Global Multifaktor

 • Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder.
 • Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte og gir bred eksponering veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Value

 • Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder.
 • Fondet er et modellbasert faktorfond, som fokuserer utelukkende på verdifaktoren.
 • Verdiselskaper kjennetegnes ofte ved en stabil og forutsigbar inntjening. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. 
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret

 • Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder.
 • Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte og gir bred eksponering veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet.
 • Investerer i underfondet Storebrand Global Multifactor.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Low Volatility

 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder (ikke fremvoksende markeder).
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.
 • NB: Kun for institusjonelle kunder
Dame med telefon

Investere i våre faktorfond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?