Aktive aksjefond

I den aktive forvaltningen står forvaltningsteamets ideskaping og analyse sentralt. Mens Storebrand-fondene er fundamentalt orienterte, benytter Delphi-fondene i tillegg sin egenutviklede trendanalyse.

Fondsmerkevarene hos Storebrand Asset Managment 

Investeringsprosessen i aksjefond

Med vårt aktive norske forvalterteam på, jakter vi på verdier også der andre ikke har kapasitet til lete.

Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for våre norske, aktive aksjefond.

Investeringsfilosofi og modellportefølje

Porteføljens sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen (vekst og verdi).

Håndtverket

Hver dag jobber forvalterne med aksjene de har ansvar for i modellporteføljen, med tanke på verdsettelse, prisingsdrift og avkastningspotensiale. Vi benytter flere tilnærmingsmåter når vi velger ut selskaper. Både kvantitative og kvalitative forhold blir analysert. I tillegg forholder vi oss til Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Hvert år gjennomfører vi en rekke møter med ledelsen i selskapene vi investerer i, likeså med de vi vurderer å ta inn i porteføljen. I sum rundt 150 direktemøter og over 300 fellespresentasjoner.

Forvalterteamet

Vi har et erfarent forvalterteam og deres erfaring og kunnskap om det norske markedet, gir anledning til grundige selskaps- og sektoranalyser. Teamet dekker sektorene i det norske markedet, og på denne måten tilegner de seg spisskompetanse på selskapene og sektorene de følger. De kan håndtere mye informasjon og sammenholde den med kunnskap og erfaring om selskapene. Mange norske aksjer er knapt fulgt av aksjeanalytikere i det hele tatt, det gir store muligheter til å skape meravkastning for den som har kapasitet og kunnskap om selskapene. De beste investeringene gjør vi når vi er uenige med konsensus, og klarer å ta store posisjoner på dette.

Våre aktive aksjefond

Storebrand Aksje Innland

Storebrand Norge 


Storebrand Norge Fossilfri


Storebrand Norge I


Storebrand Verdi


Storebrand Vekst 


Storebrand Global Solutions


Til fondslisten

Investere i våre aksjefond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Dame med telefon

  Fant du det du lette etter?