Våre aktive aksjefond

I den aktive forvaltningen står forvaltningsteamets idéskaping sentralt. Fondenes målsetning er oppnå langsiktig meravkasting, og vil derfor avvike fra sine referanseindekser.

Slik er investeringsprosessen
Hans Thrane Nielsen
Storebrand Asset Management

Storebrand Fondene

Vi tilbyr både norske – og globale aksjefond som er aktivt forvaltet. Vårt norske forvaltningsteam har lang erfaring og kunnskap om det norske markedet, som gir dem anledning til grundige selskaps- og sektoranalyser. Teamet dekker de ulike sektorene i det norske markedet og finner derfor ofte verdier der andre ikke har kapasitet til å lete.

I tillegg til de norske aksjefondene, har vi globale aktive aksjefond som er forvaltet av Solutions-teamet. Disse aksjefondene investerer i selskaper som bidrar til løsninger på verdens bærekraftsutfordringer. Investeringsmodellen er kompleks, og krever derfor tett oppfølging fra forvaltningssiden, der selskaps- og markedsanalyser, samt spesialkompetanse innenfor bærekrafttemaene, står sentralt i forvaltningen.

Storebrand Norge

 • Fondet investerer i store, mellomstore og små norske selskaper som har en balansert sektorsammensetning.
 • Fondet inneholder et utvalg enkeltaksjer som ikke finnes i Storebrands «brede» porteføljer
 • Har høy omløpshastighet og aktiv forvalting.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Norge

Storebrand Aksje Innland

 • Fondet retter seg mot investorer som ønsker en bred eksponering mot store, mellomstore og små norske selskaper, med en balansert sektorsammensetning.
 • I tillegg har forvalter mulighet til å overvekte de store selskapene i det norske markedet.
 • NB: Minstetegning på 10 millioner kroner.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Aksje Innland

Storebrand Verdi

 • Passer for dem som vil investere i verdiselskapene på Oslo Børs.
 • Forvalter har mulighet til å overvekte de store selskapene i det norske markedet.
 • Fondet vil over tid normalt være overvektet i store og mellomstore selskaper sammenlignet med fondets referanseindeksens.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Verdi

Storebrand Vekst

 • Passer for dem som vil investere i vekstselskapene på Oslo Børs.
 • Forvalter tar selektive selskapsvalg spesielt innenfor de mindre selskapene på Oslo Børs.
 • Fondet vil over tid normalt være overvektet i mellomstore og små selskaper sammenlignet med fondets referanseindeksens.
 • Fondet har høy omløpshastighet.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Vekst

Storebrand Global Solutions

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og muliggjøring for individer/empowerment.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.

Alt om Storebrand Global Solutions

Storebrand Fornybar Energi

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i selskaper som jobber med ulike typer fornybar energi og i infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere strømmen. 
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.

Alt om Storebrand Fornybar Energi

Storebrand Norge Fossilfri

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs.
 • Utelukker selskaper i energisektoren som utgjør 20 prosent av Oslo Børs, fordi de er i energisektoren. Det innebærer at fondet ikke investerer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning.
 • Kan likevel investere i selskaper som opererer innenfor sol- og vannkraft, ettersom disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Alt om Storebrand Norge Fossilfri

Investere i våre aksjefond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Dame med telefon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?