Våre aktive aksjefond

I den aktive forvaltningen står forvaltningsteamets ideskaping sentralt. Fondenes målsetting er å oppnå langsiktig meravkastning, og vil derfor avvike fra sine referanseindekser.

Storebrand Fondene

Vi tilbyr både norske og globale aksjefond som er aktivt forvaltet. Vårt norske forvaltningsteam har lang erfaring og kunnskap om det norske markedet. Det gir dem anledning til grundige selskaps- og sektoranalyser. Teamet dekker de ulike sektorene i det norske markedet og finner derfor ofte verdier der andre ikke har kapasitet til å lete.

I tillegg til de norske aksjefondene, har vi globale aktive aksjefond som er forvaltet av Solutions-teamet. Disse aksjefondene investerer i selskaper som bidrar til løsninger på verdens bærekraftsutfordringer. Investeringsmodellen er kompleks, og krever derfor tett oppfølging fra forvaltningssiden, der selskaps- og markedsanalyser, og spesialkompetanse innenfor bærekrafttemaene, står sentralt i forvaltningen.

Storebrand Norge

 • Fondet investerer i store, mellomstore og små norske selskaper som har en balansert sektorsammensetning.
 • Fondet inneholder et utvalg enkeltaksjer som ikke finnes i Storebrands «brede» porteføljer
 • Har høy omløpshastighet og aktiv forvalting.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Aksje Innland

 • Fondet retter seg mot investorer som ønsker en bred eksponering mot store, mellomstore og små norske selskaper, med en balansert sektorsammensetning.
 • I tillegg har forvalter mulighet til å overvekte de store selskapene i det norske markedet.
 • NB: Minstetegning på 10 millioner kroner.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Verdi

 • Passer for dem som vil investere i verdiselskapene på Oslo Børs.
 • Forvalter har mulighet til å overvekte de store selskapene i det norske markedet.
 • Fondet vil over tid normalt være overvektet i store og mellomstore selskaper sammenlignet med fondets referanseindeksens.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Vekst

 • Passer for dem som vil investere i vekstselskapene på Oslo Børs.
 • Forvalter tar selektive selskapsvalg spesielt innenfor de mindre selskapene på Oslo Børs.
 • Fondet vil over tid normalt være overvektet i mellomstore og små selskaper sammenlignet med fondets referanseindeksens.
 • Fondet har høy omløpshastighet.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Solutions

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og muliggjøring for individer/empowerment.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.
 • SFDR kategori: Artikkel 9

Storebrand Fremtidens Byer

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering.
 • Investerer i selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier.
 • SFDR kategori: Artikkel 9

Storebrand Fornybar Energi

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i selskaper som jobber med ulike typer fornybar energi og i infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere strømmen. 
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriter
 • SFDR kategori: Artikkel 9

Storebrand Like Muligheter

 • Storebrand Like Muligheter søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål
 • Investerer i selskaper som jobber med å muliggjøre at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet.
 • Fondet gir eksponering mot selskaper som har et fokus på å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.
 • SFDR kategori: Artikkel 9

Storebrand Norge Fossilfri

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs.
 • Utelukker selskaper i energisektoren som utgjør 20 prosent av Oslo Børs, fordi de er i energisektoren. Det innebærer at fondet ikke investerer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning.
 • Kan likevel investere i selskaper som opererer innenfor sol- og vannkraft, ettersom disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Global Solutions Valutasikret

 • Investerer i underfondet Storebrand Global Solutions, og har dermed de samme egenskapene, og med valutasikring i tillegg. Se beskrivelse av det fondet for nærmere detaljer.
Dame med telefon

Investere i våre aksjefond?
 

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?