Aksjefond

Med aksjefond fra Storebrand, Delphi Fondene og SKAGEN har vi stor fleksibilitet og bredde når vi setter sammen porteføljeløsninger.

Vi leverer et helhetlig utvalg av aksjefond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Med over 25 års erfaring innenfor bærekraftige investeringer, er det også en selvfølge at samtlige fond følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer.

Aktive aksjefond

Ideskaping og analyse er sentrale nøkkelord i aktiv forvaltning. Mens Storebrands aktive aksjefond er fundamentalt orienterte, har SKAGEN Fondene en verdibasert tilnærming, samtidig som Delphi Fondene kombinerer fundamental analyse med trendanalyser. Med ulike investeringsstiler og geografiske nedslagsfelt, kompletterer de tre forvaltningsmiljøene hverandre i porteføljeløsninger.
Faktorfond

Storebrand er første norske fondsforvalter som har etablert en familie av faktorfond som effektivt høster velkjente og anerkjente faktorpremier. Faktorfondene er designet for å fylle gapet mellom aktivt forvaltede fond og indeksnære fond med tanke på risiko, avkastningsmuligheter og pris. Våre faktorfond, som består av Storebrand-fondene nedenfor og ett faktorfond med produkttilhørighet hos vårt svenske datterselskap Storebrand Fonder, er innrettet både mot enkeltfaktorer og multifaktorer.

Indeksnære aksjefond

Vår indeksnære forvaltning skiller seg fra konkurrentene gjennom Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Selskaper som utelukkes fra investeringsuniverset, erstattes med økt aksjevekting i selskaper med samme profil og risikoegenskaper. Slik minimeres avvik fra referanseindeksene. Gjennom lansering av indeksnære ESG-optimaliserte fond og fossilfrie alternativer, har vi også tatt den indeksnære forvaltningen et stort steg videre.


A short film introducing Storebrand Global Solutions


Storebrand Global Solutions is our actively managed global equity strategy which delivered strong absolute and relative performance in 2020. It invests in companies contributing to achieve the UN Sustainable Development Goals, which will play a pivotal role as we build our economic recovery from COVID-19 on stronger and greener foundations.

A short film introducing Storebrand Global ESG Plus


We have produced a short film to introduce Storebrand Global ESG Plus, our Paris-aligned global equity solution for climate aware investors. The strategy looks to reproduce the MSCI World index return profile with low tracking error but high sustainability – fossil-free, low carbon and exposure to climate solutions.

Storebrand Fremtidens Byer


Her kan du høre forvalter Sunniva Bratt Slette fortelle om fondet Storebrand Fremtidens Byer. Fondet investerer i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp.

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om våre aksjefond? Ta kontakt med oss.

IK@Storebrand.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?