Aksjefond

Med aksjefond fra Storebrand, Delphi Fondene og SKAGEN i Norge, samt SPP Fonder i Sverige, har vi stor fleksibilitet og bredde når vi setter sammen porteføljeløsninger.

Vi leverer et helhetlig utvalg av aksjefond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Med over 25 års erfaring innenfor bærekraftige investeringer, er det også en selvfølge at samtlige fond følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer.Aktive aksjefond

Ideskaping og analyse er sentrale nøkkelord i aktiv forvaltning. Mens Storebrands aktive norske aksjefond er fundamentalt orienterte, har SKAGEN Fondene en verdibasert tilnærming, samtidig som Delphi Fondene kombinerer fundamental analyse med trendanalyser. Med ulike investeringsstiler og geografiske nedslagsfelt, kompletterer de tre forvaltningsmiljøene hverandre i porteføljeløsninger.

Les mer om Storebrand Fondenes aktive aksjefond her


Våre aktive fond


Faktorfond

Storebrand er første norske fondsforvalter som har etablert en familie av faktorfond som effektivt høster velkjente og anerkjente faktorpremier. Faktorfondene er designet for å fylle gapet mellom aktivt forvaltede fond og indeksnære fond med tanke på risiko, avkastningsmuligheter og pris. Våre faktorfond, som består av Storebrand-fondene nedenfor og ett faktorfond med produkttilhørighet hos vårt svenske datterselskap SPP Fonder, er innrettet både mot enkeltfaktorer og multifaktorer.

Våre faktorfond

Storebrand Global Multifactor A

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A

Storebrand Global Value A


Indeksnære aksjefond

Vår indeksnære forvaltning skiller seg fra konkurrentene gjennom Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Selskaper som utelukkes fra investeringsuniverset, erstattes med økt aksjevekting i selskaper med samme profil og risikoegenskaper. Slik minimeres avvik fra referanseindeksene. Gjennom lansering av indeksnære ESG-optimaliserte fond og fossilfrie alternativer, har vi også tatt den indeksnære forvaltningen et stort steg videre.

Våre indeksnære aksjefond

Storebrand Global ESG A

Storebrand Global ESG Plus A (fossilfritt)

Storebrand Global ESG Plus A Valutasikret (fossilfritt)

Storebrand Global Indeks A

Storebrand Global Indeks Valutasikret A

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Storebrand Indeks - Norge A

Storebrand Indeks - Nye Markeder A

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om våre aksjefond? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?