I samarbeid med Lenke til forsiden

A+ Familieulykke

 • Ulykkesforsikring for hele familien
 • Erstatning når en ulykke fører til invaliditet eller dødsfall.
 • Gjelder både på jobben og i fritiden – hele året – hele døgnet.

Hva dekker ulykkesforsikringen?Medisinsk invaliditet

Dekket i denne forsikringen

Faginvaliditet

Dekket i denne forsikringen

Behandlingsutgifter

Dekket i denne forsikringen

Sykehushopphold

Dekket i denne forsikringen

Ombygging av bolig

Dekket i denne forsikringen

Dødsfall

Dekket i denne forsikringen

Psykologisk førstehjelp

Dekket i denne forsikringen

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Forsikringen dekker deg, partner og barn under 21 år. Enslige kan også kjøpe denne forsikringen.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvem kan kjøpe forsikringen?

  For å kjøpe forsikringen må du være medlem av foreningen. Du må også være registrert i folkeregisteret og ha bostedsadresse i Norge.

  Du kan beholde forsikringen til du fyller 75 år.

 • add Hvor gjelder forsikringen?

  Du er forsikret i hele verden, forutsatt at du ikke har bodd utenfor Norden i mer enn 12 måneder sammenhengende når ulykken inntreffer.

  Forsikringen gjelder både på jobben og i fritiden.

 • add Når gjelder forsikringen?

  Ulykkesforsikringen gjelder for ulykker som du, partner eller barn kan bli utsatt for. Du kan beholde forsikringen til du fyller 75 år. For barn gjelder forsikringen til de fyller 21 år.

 • add Hva menes med en ulykke?

  En ulykke er 'en plutselig ytre, fysisk begivenhet – et ulykkestilfelle – som fører til skade på person'. Sykdom blir ikke regnet som ulykke.

 • add Hva er medisinsk invaliditet?

  Medisinsk invaliditet er et mål på en fysisk funksjonsnedsettelse. Graden av invaliditet blir fastsatt basert på en tabell som Helse- og sosialdepartementet utgir.

 • add Er det noen ulykker som ikke dekkes av forsikringen?

  Forsikringen dekker ikke aktiviteter som vurderes som spesielt risikofylte, for eksempel skade som oppstår under utøvelse av boksing, judo, karate eller tilsvarende kampsporter, og sportsdykking på 40 meter og dypere.

  Se fullstendige vilkår for nærmere informasjon.

 • add Er ikke ulykkesforsikringen på jobben god nok?

  Det er mange som har ulykkesforsikring gjennom jobben, men den omfatter som regel ikke skader som skjer utenom arbeidstiden. Med en egen ulykkesforsikring er du forsikret hele året – hele døgnet.

 • add Hva koster ulykkesforsikringen?

  Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe hvis du velger en annen terminlengde når du kjøper forsikringen. Priser pr. 1.1.2024

  • Medisinsk invaliditet: 566 kroner/år
  • Dødsfall: 133 kroner/år
  • Faginvaliditet: 139 kroner/år
 • add Hvilke egenandeler gjelder for ulykkesforsikringen?

  Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annen forsikring og folketrygden. Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen.

  Ved behandlingsutgifter er det en egenandel på 500 kroner. Utover det er det ingen egenandel på ulykkesforsikringen.

Utbetaling hvis du blir medisinsk invalid etter ulykke

Forsikringen blir utbetalt som engangssum til deg som medlem. Beløpet er knyttet til grunnbeløpet i folketrygden (G), og blir automatisk justert hvert år.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Familiesammensetning Medlem Partner Pr. barn
Enslig
45G
Enslig med barn
22,5G
25G
Med partner
22,5G
22,5G
Med partner og barn
15G
15G
20G

Utbetaling hvis du dør etter ulykke

Forsikringen blir utbetalt som engangssum til etterlatte. Du kan ikke selv velge begunstiget for dekningen ved dødsfall. Beløpet er knyttet til grunnbeløpet i folketrygden (G), og blir automatisk justert hvert år.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Familiesammensetning Medlem Partner Pr. barn
Enslig
22,5G
Enslig med barn
22,5G
1G
Med partner
11,25G
11,25G
Med partner og barn
11,25G
11,25G
1G

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.