I samarbeid med Lenke til forsiden
Illustrasjonsfoto: ung kvinne ser mot kamera og smiler

Forsikringer du bør vurdere?

Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer du faktisk har, og hvilke du bør ha i de ulike fasene av livet. Her er våre tips til hvilke forsikringer du bør ha, avhengig av hvor gammel du er.

Vi hjelper deg gjerne!
Er du usikker, vil en av våre rådgivere gjerne gi deg både råd og veiledning.

For deg i 20-årene

 • add Uføreforsikring

  For deg i 20-årene, er den største verdien du har din fremtidige arbeidsinntekt. Det er mange som ikke er klar over at inntekten nesten halveres dersom du ikke er i stand til å fortsette i fast jobb. Konsekvensene er størst for deg med høy lønn, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner.

  Er du ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis veldig billig. Det er spesielt viktig å være klar over at du mister inntektsøkningen du ville kunne fått gjennom en lang yrkeskarriere dersom du blir ufør i ung alder.

  Både dødsfallsforsikring og uføreforsikring blir kalt Gruppelivsforsikringer i Akademikeravtalen. Dette er forsikringer som sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Forsikring ved død

  Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

  Både dødsfallsforsikring og uføreforsikring blir kalt Gruppelivsforsikringer i Akademikeravtalen. Dette er forsikringer som sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Barneforsikring

  Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring med utbetaling ved uførhet er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

 • add Innboforsikring

  Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et hett tips: Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

 • add Reiseforsikring

  En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

 • add Bilforsikring

  Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring - heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du derfor også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

For deg i 30-årene

 • add Uføreforsikring

  Mange er i etableringsfasen i 30-årene, og behovet for forsikringer endrer seg. Familien har kanskje blitt større, du er kanskje på bolig nummer to, og gjeldsnivået er kanskje på sitt høyeste. Du er fortsatt ung, og din største verdi er din fremtidige arbeidsinntekt.

  Men hva skjer om du mister jobben? Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring - verken på jobb eller privat. Inntekten blir omtrent halvert hvis du ikke klarer å fortsette i jobb. Konsekvensene er størst for deg med høy lønn, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner. Er du ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis veldig billig.

  Alternativt kan du velge samleforsikringen Gruppeliv. Den består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring - og sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Forsikring ved død

  Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

  Alternativt kan du velge samleforsikringen Gruppeliv. Den består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring - og sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Barneforsikring

  Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring med utbetaling ved uførhet er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

 • add Familieulykkesforsikring

  Familieulykke gir erstatning dersom du eller dine nærmeste blir utsatt for en ulykke. Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år ved medisinsk invaliditet og/eller dødsfall som følge av en ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av forsikringssum for medisinsk invaliditet. Du trenger dog ikke å være gift eller ha samboer for å kjøpe denne forsikringen.
   

 • add Innboforsikring

  Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Ett tips er å dokumentere det du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

 • add Husforsikring

  Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

 • add Reiseforsikring

  En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

  Eier du hytte eller båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

 • add Bilforsikring

  Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring - heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

For deg i 40-årene

 • add Uføreforsikring

  I 40-årene begynner gjerne den økonomiske situasjonen å stabilisere seg, men du har kanskje flere barn og eier flere ting enn du gjorde da du var i 30-årene. Selv om du nå har jobbet i mange år, er det likevel lenge igjen til du går av med pensjon, så den største verdien du har er fortsatt din fremtidige arbeidsinntekt.

  Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstakere har ingen uføreforsikring, verken på jobb eller privat. Spesielt for disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Konsekvensene er størst for høytlønte, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner.

  Alternativt kan du velge samleforsikringen Gruppeliv. Den består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring - og sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Forsikring ved død

  Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

 • add Barneforsikring

  Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

 • add Familieulykkesforsikring

  Familieulykke gir erstatning dersom du eller dine nærmeste blir utsatt for en ulykke. Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år ved medisinsk invaliditet og/eller dødsfall som følge av en ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av forsikringssum for medisinsk invaliditet. Du trenger dog ikke å være gift eller ha samboer for å kjøpe denne forsikringen.

 • add Innboforsikring

  Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier med noen års mellomrom. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et tips er å dokumentere det du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

 • add Husforsikring

  Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

 • add Reiseforsikring

  En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

  Eier du mange dyre og verdifulle ting?
  De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes. Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr.

  Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

 • add Bilforsikring

  Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring - heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

For deg i 50-årene

 • add Uføreforsikring

  I 50-årene begynner barna å bli eldre, gjelden er lavere, og den generelle økonomiske situasjonen er mer stabil. Du har bedre råd, men eier også flere ting. Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstakere har ingen uføreforsikring, verken på jobb eller privat. Spesielt for disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Konsekvensene er størst for høytlønte, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner.

  Alternativt kan du velge samleforsikringen Gruppeliv. Den består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring - og sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Forsikring ved død

  Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

  Alternativt kan du velge samleforsikringen Gruppeliv. Den består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring - og sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør.

 • add Familieulykkesforsikring

  Familieulykke gir erstatning dersom du eller dine nærmeste blir utsatt for en ulykke. Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år ved medisinsk invaliditet og/eller dødsfall som følge av en ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av forsikringssum for medisinsk invaliditet. Du trenger dog ikke å være gift eller ha samboer for å kjøpe denne forsikringen.

 • add Innboforsikring

  Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt.

  Et hett tips: Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

 • add Husforsikring

  Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

 • add Reiseforsikring

  En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

  Eier du mange dyre og verdifulle ting?
  De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes.

  Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr.

  Husk alltid å ta vare på kvitteringen når du kjøper verdifulle gjenstander. Da er det lettere å forsikre dem og lettere med erstatning om uhellet skulle være ute.

  Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

  Eier du hytte eller båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

 • add Bilforsikring

  Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring - heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.