I samarbeid med Lenke til forsiden

Forsikring for traktor, arbeids­maskin og ATV

 • Forsikring for privat traktor eller arbeidsmaskin inntil 7500 kg.
 • Gjelder også for ATV med maks hastighet 40 km i timen.

For å kjøpe traktorforsikring, må du ha bil-, innbo, hus- eller hytteforsikring hos oss.

Hva dekker traktor­forsikringen?

Ansvar

Del­kasko

Kasko


Ansvar

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Ubegrenset beløp ved personskade, og inntil 100 millioner kroner ved skade på ting. Forsikringen omfatter

 • skade på fører og passasjer
 • skade på personer utenfor kjøretøyet
 • skade påført bygninger og andre gjenstander
 • skade påført andre kjøretøy

Fører- og passasjer­ulykke

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatning ved personskade på fører eller passasjer:

 • dødsfall 100 000 kroner
 • livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner
 • inntil 500 000 kroner for barn under 18 år

Rettshjelp

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatter inntil 100 000 kroner pr. tvist for å dekke nødvendige utgifter til advokatbistand.


Brann

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Omfatter brannskade og eksplosjon.


Tyveri

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • tyveri av kjøretøyet, og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
 • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri.

Glassrute

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • glassruteskade, knusing og sprekker.
 • reparasjon eller bytte av glassrute.

Veihjelp i Norden

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Forsikringen dekker veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Veihjelp i Europa

Dekket i denne forsikringen

Forsikringen dekker veihjelp i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Skade på eget kjøretøy

Dekket i denne forsikringen

Forsikringen omfatter

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Husk å angi påmontert, utskiftbar redskap når du kjøper forsikringen, slik at det blir angitt i forsikringsbeviset.

Alltid gode priser

Du får 30 prosent rabatt på Storebrands ordinære pris på private skade­forsikringer.

Har du minst tre private eller kollektive forsikringer, øker rabatten til 35 prosent. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvilke kjøretøy kan forsikres?

  Forsikring for norskregistrert traktor eller arbeidsmaskin inntil 7500 kg som er i privat bruk og eie. Forsikring gjelder også for ATV med maks hastighet 40 km/time.

  Forsikringen omfatter

  • Motorvogn med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
  • Fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

  Forsikringen omfatter ikke

  • Gods som fraktes med kjøretøyet
  • Tapt arbeidsfortjeneste

  For å kjøpe traktorforsikring, må du ha bil-, innbo, hus- eller hytteforsikring hos oss.

 • add Må jeg forsikre traktoren min?

  Ja, alle registrerte traktorer skal minimum ha ansvarsforsikring.

  Du må også forsikre alle typer uregistrerte traktorer som går fortere enn 10 km/t. Det gjelder selv om traktoren kun blir brukt på egen eiendom eller lukket område.

 • add Kan jeg velge bare ansvars-dekning?

  Ja, du kan velge kun «Ansvar». Det er en minimumsdekning, og dekker ansvar, fører- og passasjerulykke, samt rettshjelp.

  Tips: vurder «Delkasko» - årsprisen er fortsatt lav, men forsikringen dekker blant annet brannskade, glassrute-skade og veihjelp.

 • add Hvilke egenandeler gjelder for forsikringen?

  Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. På traktorforsikring er egenandelen 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: ingen egenandel
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Glass-skader: Ingen egenandel ved reparasjon, 3 000 kroner ved glassruteskifte
  • Veihjelp: 750 kroner

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Bestill veihjelp

Vår samarbeidspartner SOS International sørger for reparasjon på stedet, eller frakt av bilen din til nærmeste verksted.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.