I samarbeid med Lenke til forsiden

A+ Gruppeliv

Forsikringen sikrer deg og familiens økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør. Gruppeliv består av tre ulike forsikringsdekninger, du kan velge å kjøpe en eller flere av dekningene;

 • livsforsikring (også kalt dødsfallsforsikring)
 • uførekapital (engangsutbetaling)
 • tidsbegrenset uførerente (månedlige utbetalinger)

Få tilbud på A+ Gruppeliv

A+ Gruppeliv bestiller du av våre rådgivere. De gir deg et godt tilbud basert på dine ønsker og behov. Åpent mandag til fredag 8-16.

Dette får du med livsforsikring

Hvis du dør, vil dine etterlatte kanskje sitte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter de må takle alene. En livsforsikring – også kalt dødsfallsforsikring – gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem.

Forsikringssummen blir utbetalt til de etterlatte, etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 69 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtale. Forsikringen opphører 31.12 det året du fyller 70 år.

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

 • add Hvem bør ha en livsforsikring

  De aller fleste som lever i et parforhold eller har forsørgeransvar, bør vurdere en livsforsikring. Behovet øker når dere har felles gjeld, felles barn, eller rett og slett fordi de faste utgiftene forblir de samme selv om en inntekt faller bort. Behovet er særlig stort når en av dere – eller begge – har barn fra tidligere forhold.

 • add Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi en forsikringssum som minimum tilsvarer din andel av gjeld pluss én årslønn. Det er også mange som velger en forsikringssum som gjør at den etterlatte kan innfri hele lånet hvis du dør.

  I følge SIFO koster det i underkant av 1 million kroner å ha barn frem til de fyller 18 år. Vi anbefaler derfor at du legger til et beløp per barn.

  Beløpet blir regulert årlig. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

  Du kan velge mellom tre forsikringssummer.

  • 12G (|12G| kroner)
  • 22G (|22G| kroner)
  • 40G (|40G| kroner)

  Ta kontakt, så gir vi deg et tilbud basert på dine ønsker og behov. Rådgiver kan også hjelpe deg med forsikringsdekninger ut over summene over.

 • add Reduseres forsikringssummen når jeg blir eldre?

  Ja, forsikringssummen reduseres ved økt alder. Den reduseres etter følgende intervaller:

  • Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.
  • Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

 • add Hvem får pengene fra livsforsikringen?

  Utbetalingen fra dødsfallsforsikringen går til ektefelle, samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger som etter lov eller testament er oppnevnt som begunstiget.

  Merk at hvis dere som samboere ikke har felles barn eller har bodd sammen mindre enn 2 år, må du fylle ut et skjema for oppnevnelse av begunstiget for å sikre at samboeren skal få utbetalingen ved død.

  De etterlatte eller begunstigede betaler ikke skatt av utbetalingen.

 • add Hvilke muligheter kan utbetalingen gi?

  Den etterlatte bruker pengene som han eller hun vil. Det er naturligvis ikke så lett å se mulighetene utbetalingen gir i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Her er noen ideer:

  • nedbetale gjeld og/eller flytte til noe mindre
  • redusere arbeidstiden for å få mer og bedre tid til barna
  • etterutdanning for å øke egen arbeidstrygghet og inntektsevne
 • add Hva betyr 'begunstiget'?

  Den som får utbetalingen fra dødsfallsforsikringen kalles begunstiget.

  I denne forsikringen, som er forhandlet frem av Legeforeningen, er ektefelle, samboer, partner, livsarvinger eller øvrige arvinger etter lov eller testament oppnevnt som begunstiget.

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til andre. Ektefelle/partner kan bestemme begunstiget selv for sin dødsfallsforsikring.

Dette får du med uførekapital

Med forsikringen uførekapital får du engangserstatning når du har vært minst 40 prosent arbeidsufør sammenhengende i fire år – uansett årsak.

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 59 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtale. Forsikringen opphører 31.12 det året du fyller 60 år.

Ofte stilte spørsmål om uførekapital

 • add Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Du kan velge mellom tre forsikringssummer:

  • 12G (|12G| kroner)
  • 22G (|22G| kroner)
  • 30G (|30G| kroner)
 • add Reduseres forsikringssummen når jeg blir eldre?

  Ja, fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

 • add Hvordan blir forsikringssummen regulert?

  Så lenge du er frisk, blir forsikringssummen justert hvert år i tråd med i folketrygdens grunnbeløp. På den måten opprettholder forsikringen sin verdi i takt med inflasjonen og verdistigningen i samfunnet for øvrig.

  Reguleringen opphører det året du fyller 60.

 • add Når blir pengene utbetalt?

  Du får utbetalt uførekapital dersom:

  • Du blir minst 40 prosent varig arbeidsufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 40 prosent varig uførepensjon fra NAV.
  • Du har mottatt minst 40 prosent sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

  Uførekapital blir avsluttet når beløpet er utbetalt, eller opphører 31.12 det året du fyller 60 år.

 • add Hvor mye får jeg utbetalt?

  Utbetalingen er ikke gradert; det vil si du får hele forsikringssummen utbetalt selv om du bare er delvis arbeidsufør.

  Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

  Engangsutbetalingen er skattefri.

Dette får du med tidsbegrenset uførerente

En tidsbegrenset uførerente-forsikring kan kompensere for inntektene du mister i en sårbar periode etter langvarig sykdom. Denne forsikringen er et tillegg til uførekapital, og du kjøper begge dekningene samtidig.

Med tidsbegrenset uførerente får du månedlige utbetalinger. Utbetalingene er tidsbegrenset og opphører etter fire år.

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 55 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtale. Forsikringen opphører 31.12 det året du fyller 60 år.

Ofte stilte spørsmål om uførerente

 • add Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Du kan velge mellom to forsikringssummer:

  • 1G (|1G| kroner)
  • 2G (|2G| kroner)
 • add Hvordan blir forsikringssummen regulert?

  Forsikringssummen justeres hvert år i tråd med i folketrygdens grunnbeløp. På den måten opprettholder forsikringen sin verdi i takt med inflasjonen og verdistigningen i samfunnet for øvrig.

  Uførerente under utbetaling bli ikke regulert, så det er beløpet i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

 • add Når blir pengene utbetalt?
  • Månedlige utbetalinger når du har vært minst 40 prosent arbeidsufør i 12 måneder.
  • Forsikringen gir utbetaling uansett årsaken til at du har blitt ufør.
  • Utbetalingene blir gradert i forhold til uføregrad; det vil si at du får 65 prosent av forsikringsbeløpet hvis du har en uføregrad på 65 prosent.
  • Utbetalingene er tidsbegrenset og opphører etter fire år.

  Med dagens skatteregler betaler du bare 4,4 prosent skatt på de månedlige utbetalingene

 • add Hvorfor trenger jeg uføreforsikring?

  Er du lenge arbeidsufør, blir inntekten din kraftig redusert. Det gjør selvfølgelig at du får mindre å rutte med i hverdagen. Redusert inntekt påvirker også den fremtidige alderspensjonen din.

 • add Er ikke støtten fra NAV nok å leve av?

  Uføretrygden fra NAV er ca. 66 prosent av bruttolønn opp til 6G (G=folketrygdens grunnbeløp). For den delen av inntekten som overstiger 6G får du ingen utbetaling fra NAV. En uføreforsikring bidrar til å dekke gapet, og gir deg en levestandard som er mer i tråd med hva du er vant til.

A+ Gruppeliv gjennom |KORTNAVN|

|FORENINGEN| har forhandlet frem en langt rimeligere pris på denne type forsikring enn hva du må betale for tilsvarende individuelle forsikringer. 

Bestiller du via |KORTNAVN|, får du de samme gunstige betingelsene for ektefelle/partner (medforsikret). Du registrerer dette ved bestilling.

Gjeldende priser

Prisen blir bestemt av din alder og forsikringssummen du velger. Du sjekker enkelt din pris når du fyller inn opplysningene dine i kjøpsløsningen.

Fortsettelsesforsikring

Dersom du avslutter medlemskapet ditt i |KORTNAVN|, har du fortsatt mulighet til å beholde forsikringene du har kjøpt gjennom avtalen med Storebrand.

Du får ikke de samme prisene, men du slipper slipper å sende inn ny helseerklæring.

Helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret.

Helseerklæringen må fylles ut av både deg som medlem og eventuell medforsikret (ektefelle/partner).

Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av kjøpsprosessen.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv, og etter eventuell symptomperiode (regnet fra søknadstidspunktet) for forsikringsdekningene.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.