«Vi heier på»-konkurransen

Søknadsskjema til Storebrands «Vi heier på»-konkurranse (tidligere «Du kan»-konkurransen)
Alle rubrikkene må fylles ut. Søknadsfrist: 1. oktober 2019

Prosjektnavn:
Prosjektleder/kontaktperson:
Firmanavn/organisasjon/kommune:
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer/sted:
Telefon privat/mobil:
Hjemmeside:
E-postadresse:


Skriv 100 200 ord som beskriver målet med prosjektet ditt, og hvordan
dette skal gjennomføres (oppstart/varighet/) Avslutt med noen ord om hvorfor
skal vi velge ditt prosjekt, og på hvilken måte det bidrar til et mer bærekraftig samfunn.


Spesifiser hvor mye du trenger i støtte, og gjerne litt om hvordan kostnadene fordeler seg.
Du kan søke om støtte opp til 50 000 kroner.


Fortell litt om hvem som skal gjennomføre prosjektet.
Hvilke ressurser dere har fra før (frivillige/varer og tjenester fra sponsorer).


Hvordan har prosjektet fått kjennskap til «Vi heier på»-konkurransen?


Konkurransevilkår
Søker er kjent med, og aksepterer, følgende punkter:
  • Alle vinnere blir kontaktet og annonsert på storebrand.no innen åtte uker etter utløpt søknadsfrist.
  • Eventuell støtte må benyttes som beskrevet i den innsendte søknaden, og skal være anvendt i løpet av ett år fra den er mottatt.
  • Søkere som mottar økonomisk støtte fra Storebrand, forplikter seg til å sende en oppdatert kort statusrapport om prosjektet (med bilder) – innen ett år etter at pengene fra Storebrand er mottatt.
  • Storebrand kan kreve støtten tilbakebetalt dersom betingelsene ovenfor ikke oppfylles fra mottakers side.
  • Storebrand har rett til å informere om innvilgede prosjekter i både intern og ekstern kommunikasjon.
  • Grunnet stor pågang, er det kun de som får søknaden innvilget, som blir annonsert og kontaktet.
  • Ønsker du å bruke Storebrands navn og logo i forbindelse med profilering av tiltak og prosjekter som har fått midler fra konkurransen? Ta kontakt med oss for materiell og godkjenning.