MC-forsikring

 • Motorsykkelforsikring i Storebrand
  Med Storebrand Fordel får du 20 % rabatt på forsikringen.
 • Du kan flytte dine forsikringer når du vil og vi ordner oppsigelsen for deg.
NB: For å kunne tegne MC forsikring i Storebrand, må bil forsikres samtidig eller allerede være forsikret i Storebrand.
 • MC-forsikring dekker 1
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Motorsykkelen.
  • Kjøredresser, hansker og støvler.
  • Hjelmer.

  Fører- og passasjerulykke dekker
  • Fører og passasjerer.
  • Død inntil kr 100 000.
  • Livsvarig invaliditet inntil kr 200 000.

  Ansvarsforsikringen dekker
  • Personskade på fører og passasjer.
  • Skade på personer utenfor kjøretøyet.
  • Skade påført bygninger og andre gjenstander.
  • Skade påført andre kjøretøyer.

  Delkasko dekker
  • Brannskade.
  • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag.
  • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning.
  • Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
  • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med tyveri/tyveriforsøk.
  • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, sykdom eller ulykke. Gjelder ikke snøscooter og terrengmotorsykkel.
  • Skade under ferge- eller togtransport (ikke iland- eller ombordkjøring).

  Kasko dekker
  • Delkasko og i tillegg.
  • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
  • Annen skade som skyldes tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
  • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

 • MC-forsikring dekker ikke 2
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Gods som fraktes med motorsykkelen.
  • Tap av arbeidsfortjeneste ved skade.

  Ansvarsforsikringen dekker ikke
  • Skade på eget kjøretøy.
  • Skade på andres kjøretøy og gjenstander utover 10 000 000 kr.

  Delkasko dekker ikke
  • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
  • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
  • Utgifter til assistanse.
  • Bagasje fra motorsykkel.

  Kasko dekker ikke
  • Bagasje fra motorsykkel.
  • Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver.

 • Spørsmål og svar 3
  Når kan jeg flytte over forsikringene?
   Du kan flytte forsikringene dine fra annet selskap med en måneds varsel.  Det betyr at hvis du f.eks  sier opp  5. januar, vil forsikringene gjelde i nytt selskap fra 5. februar.  I tillegg til flyttereglen på en måned, kan du alltid si opp ved hovedforfall. Er hovedforfall mindre enn en måned frem i tid, kan du flytte over forsikringen raskere enn en måned.

  Når trenger jeg grønt kort og hvordan får jeg det?
  Grønt kort er et bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

  De land som krever grønt kort er:
  Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Iran, Israel, Kypros, Latvia, Makedonia, Malta, Marokko, Polen, Romania, Jugoslavia, Bosnia-Herztegovina, Tunis, Tyrkia og Ukraina. Irak er midlertidig suspendert. Kosovo har ikke egen landskode og grønt kort er ikke gyldig i dette området. I øvrige land hvor din bilforsikringen gjelder, må du for å komme inn i landet tegne en egen grenseforsikring. Mer informasjon se Trafikkforsikringsforeningen.

  Hva dekker rettshjelpsforsikringen.
  Rettshjelpsforsikringen er inkludert i bilforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av bruker eller fører av bilen.

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv.
  På motorsykkelforsikring i Storebrand kan du velge egenandel kr 4 000, kr 8 000, kr 16 000 eller kr 30 000. Jo høyere egenandel du velger jo billigere blir forsikringen

  Det er noen unntak fra den valgfri egenandelen:

  AnsvarsskadeIngen egenandel
  Rettshjelpsutgifterkr 4 000 + 20% av det overskytende
  Veihjelpkr 500
  Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med
  kr 4 000.

  Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at motorsykkelen ikke skal brukes av annen enn forsikringstaker, og fører i skadeøyeblikket er en annen enn forsikringstaker, økes egenandelen med kr 10 000.

  Når bør jeg velge høyere egenandel?
  Har du råd til å betale høyere egenandel, vil du over tid spare penger dersom du sjelden eller aldri har skade.

  Hvilke prisfordeler kan jeg oppnå i Storebrand Forsikring?
  Du får lavere pris dersom du:
  • Samler 3 eller flere forsikringer hos oss, hvor to må være bil, hus, innbo eller hytte. Den kan for eksempel være hus, 1 bil og en reiseforsikring eller 2 biler og en ulykkesforsikring.
  • Har installert skadereduserende utstyr.
  • Er ansatt i en bedrift som har inngått fordelsavtale for sine ansatte med Storebrand eller du  som privatperson har et eksisterende kundeforhold til Storebrand som gir fordelspriser.

  Hvilken klagerett har jeg dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?
  Hvis du er uenig i vår avgjørelse i en skadesak anbefaler vi at du sender oss et brev hvor du begrunner hvorfor du er uenig, så ser vi på saken din på nytt.

  Ønsker du en objektiv vurdering av saken kan du henvende deg til:

  Forsikringsklagekontoret
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Telefon: 23 13 19 60
  Telefaks: 23 13 19 70
  Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg. 0277 Oslo
  Resepsjon: 08:30-11:30 og 12.30-15:00

  Har jeg angrerett ved kjøp på nett?
  Ja, du kan selvsagt angre et kjøp på nett. Ring vår Kundeservice og gi beskjed umiddelbart. Du får også tilsendt et angrerettsskjema sammen med forsikringspapirene for sikkerhets skyld.

 • Vilkår 4
  Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

  Vilkår motorvogn
  Generelle forsikringsvilkår

  Vilkårene ligger lagret i PDF-format. Har du ikke PDF-reader installert på din maskin kan denne lastes ned gratis her.

 • Angrerett 5
  Forsikringsavtaler inngått via Internett har 14 dagers angrefrist.  Informasjon om angrerett og angrerettskjema er vedlagt forsikringsdokumentene du vil motta etter bestilling av forsikringen. Har du spørsmål om dette, kontakt vårt kundesenter på telefon 08880.

 • Storebrand Fordel 6
  Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand? Da er du kunde i Storebrand Fordel. Dette gir deg unike fordeler. Les mer og sjekk om du er kunde i Storebrand Fordel på storebrand.no/fordel