Storebrands kundeombud hjelper deg!

Storebrands kundeombud
Storebrand vil ha fornøyde og lojale kunder, og vi ønsker å bli oppfattet som imøtekommende og enkle å forholde seg til.

For å ivareta deg som kunde på en enda bedre måte har vi opprettet et kundeombud. Jurist Benedikte Essebaggers (bildet) skal som kundeombud bidra til at dine interesser og rettigheter som kunde blir ivaretatt. På bakgrunn av dine tilbakemeldinger vil kundeombudet komme med forslag til endringer og kreve forbedringer av produkter, tjenester og service. Kundeombudet kan også hjelpe deg i konkrete saker dersom du mener din sak med Storebrand ikke er behandlet eller løst på en tilfredsstillende måte etter klagebehandling. Gi oss også gjerne tilbakemelding dersom du synes noe fungerer ekstra godt hos Storebrand.

Ordinære henvendelser til Storebrand

Ordinære henvendelser til Storebrand skal først og fremst gå via vårt kundesenter. Her møter du ansatte med god kompetanse som kan svare på det aller meste av det du lurer på. Du får kontakt med kundesenteret ved å ringe 08880 eller skrive e-post via vår nettside.

Dersom ikke kundesenteret kan hjelpe deg, kan den aktuelle fagavdeling eller kundeombudet bistå.

Er du uenig i en avgjørelse Storebrand har truffet i din sak, har vi følgende rutine for klagebehandling:

  1. Henvend deg til avdelingen som har behandlet saken din. Skyldes uenigheten misforståelser kan dette avklares her. Avdelingen som har behandlet saken vil foreta en ny vurdering på grunnlag av din klage.
  2. Dersom du etter denne klagebehandlingen fortsatt er uenig i hvordan Storebrand har løst saken, kan du ta kontakt med kundeombudet. Kundeombudet kan hjelpe deg med å undersøke at riktig regelverk og rutiner for klagebehandling er fulgt og eventuelt sørge for at du får en ny vurdering av din sak. Kundeombudet kan også anmode om at avgjørelsen blir endret.
  3. Er du fortsatt ikke fornøyd etter din kontakt med kundeombudet er neste instans Finansklagenemda. Dette er en nøytral klageinstans opprettet av bransjen.

Klagebehandlingen - både internt i Storebrand og overfor Finansklagenemnda - er gratis for deg som er kunde.