Barneforsikring

 • Barneforsikring best i test
  Barneforsikring sikrer familie og barn ved ulykke, sykdom og uførhet.
 • Barneforsikring gir et godt supplement til hva barnet får av det offentlige.
 • Forsikringen kan beholdes gjennom studietid - helt til barnet fyller 26 år.
 • Med Storebrand Fordel får du høyere utbetaling ved sykehusinnleggelse.
Les om barneforsikring i Dine Penger
Best i test - Norsk Familieøkonomi desember 2012 • Hvorfor barneforsikring 1
  Norske barn har ofte en enkel og billig forsikring som ikke dekker de alvorlige konsekvensene av sykdom og varig utelukkelse fra arbeidslivet. Det er langt større fare for at barnet blir rammet av alvorlig sykdom enn av ulykker. Hele to av tre utbetalinger fra barneforsikring gjelder sykdom.

  Vi tilbyr en helhetlig forsikring som dekker alvorlige sykdommer i tillegg til ulykke. Forsikringen gir barnet også økonomisk trygghet om det skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke i barndommen.

  Gjennom "Barnas Superforsikring" kombinerer vi en tradisjonell barneforsikring med en behandlingsforsikring. Barnet er sikret utbetalinger ved ulykke, sykdom og uførhet. I tillegg er barnet garantert rask behandling på privat sykehus og av spesialister. Behandlingsforsikringen vil være et godt supplement til hva det offentlige kan tilby.

 • Hva dekker barneforsikringen 2

  BarneforsikringStandardUtvidetSuper
  Alder ved kjøp3 md - 17 år3 md - 17 år3 md - 17 år
  Behandlingsutgifter ved ulykke
  Hake
  Hake
  Hake
  Medisinsk invaliditet ved ulykke
  Hake
  Hake
  Hake
  Utvalgte sykdommer
  Hake
  Hake
  Hake
  Sykehusopphold - dagpenger
  Hake
  Hake
  Hake
  Død
  Hake
  Hake
  Hake
  Uførhet - engangssum
  Hake
  Hake
  Hake
  Uførhet - månedlige utbetalinger 
  Hake
  Hake
  Operasjon ved privat sykehus  
  Hake
  Behandling av legespesialist  
  Hake
  Fysioterapeut  
  Hake
  Kiropraktor  
  Hake
  Naprapat  
  Hake
  Psykolog  
  Hake
  Maks alder for opphør av forsikring26 år26 år26 år


  Forsikringen dekker ikke:

  • Behandlingsforsikringen dekker ikke behandling som ikke er medisinsk nødvendig, kosmetisk behandling, tannbehandling, behandling som krever øyeblikkelig hjelp m.m. Det vises til disse vilkårenes paragraf 3.2.
  • Forsikringsdekningene Utvalgte sykdommer, Sykehusopphold, Uførekapital og Uførepensjon dekker ikke sykdommer eller arbeidsuførhet som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at bestilling/helseskjema er utfylt og sendt til Storebrand, se disse vilkårenes paragraf 3.2.

  Storebrand Barneforsikring dekker ikke medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Dette er et valg vi har gjort fordi vi mener en rask utbetaling ved diagnose
  av noen utvalgte sykdommer dekker familiens økonomiske behov bedre på kort sikt, samtidig som engangsutbetaling og månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet dekker barnets økonomiske behov bedre på lang sikt dersom alvorlig sykdom skulle ramme.

  Evnen til å utføre lønnet arbeid sier mer om hvilken økonomisk kompensasjon som trengs, enn graden av medisinsk invaliditet.

 • Utbetalinger i barneforsikringen 3

  Barneforsikringen dekkerUtbetalingssummer og omfang
  GJELDER ALLE TRE VARIANTER 
  Behandlingsutgifter v/ulykke69 800 kr mot kvittering (engangssum)
  Medisinsk invaliditet v/ulykke2 303 400 kr ved 100 % invaliditet (engangssum). Beløp over ca. 170 000 kr utbetales til Overformynderiet til forvaltning dersom barnet er under 18 år
  Død 85 245 kr (engangssum)
  Uførhet739 880 kr (maks, engangssum, utbetales etter fylte 18 år)
  SykehusoppholdStorebrand Fordel:
  800 kr pr natt fra 14 dager etter innleggelse.
  Øvrige kunder:
  558 kr pr natt fra 14 dager etter innleggelse.
  Utvalgte sykdommer349 000 kr (engangssum)
    
  GJELDER UTVIDET- OG SUPERFORSIKRING 
  Uførhet55 840 maks per år (månedlige utbetalinger, fra 18-67 år)
    
  GJELDER SUPERFORSIKRING 
  Operasjon ved privat sykehusInnen maks. 14 dager
  Behandling av legespesialist 
  Fysioterapeut, kiropraktor, naprapatInntil 24 behandlinger pr. kalenderår - samlet
  PsykologInntil 12 behandlinger pr. hendelse • Utfyllende informasjon 4
  Storebrand Barneforsikring gir deg og barnet økonomiske trygghet, både på kort og lang sikt. Storebrand tilbyr 3 ulike barneforsikringer;
  • Standard barneforsikring gir utbetaling både ved sykdom og ulykke og har engangsutbetaling ved uførhet.
  • Utvidet barneforsikring gir utbetaling både ved ulykke, sykdom og følgeskader som arbeidsuførhet, både som engangsutbetaling og månedlig pensjon.
  • Super er vår aller beste barneforsikring. Den kombinerer Utvidet barneforsikring med en egen behandlingsforsikring.
   
  De fleste av våre kunder velger Utvidet
  Storebrand Barneforsikring Utvidet sikrer barnet i forhold til økonomiske konsekvenser av ulykke og alvorlig sykdom, både på kort og lang sikt. På kort sikt kan familien ha bruk for ekstra penger ved eksempelvis sykehusopphold og behandlingsutgifter. Det er også verdifullt å ha råd til å ta seg fri for å tilbringe tid med barnet dersom det skulle bli rammet av alvorlig sykdom.

  Storebrand Barneforsikring Utvidet er en helhetlig forsikring som også inneholder uførepensjon. Det er viktig at barnets økonomi er sikret mot sykdom og ulykke i et lengre perspektiv. Derfor har Storebrand valgt å knytte en vesentlig del av barneforsikringen opp mot arbeidsuførhet. Når barnet er fylt 18 år, og dersom det har vært 50 prosent eller mer arbeidsufør i 12 måneder, vil det utbetales uførepensjon. Denne pensjonen utbetales helt til fyllte 67 år dersom uførheten vedvarer, og øker samlet pensjon med nesten 50 prosent i forhold til det folketrygden utbetaler.

  I tillegg utbetales et større engangsbeløp, etter fylte 18 år, dersom barnet er 50 prosent eller mer arbeidsufør i 2 år, og uførheten ansees som varig.

  Ved avtalens utløp, senest når barnet er 26 år, kan dekningene ved uførhet og død videreføres i ordinær forsikringsavtale for voksne uten ny helsevurdering. Den første helsevurderingen ved eksempelvis 3 måneders alder vil dermed kunne ligge til grunn for forsikring for arbeidsuførhet og dødsfall for barnets framtid.


  Standard
  Storebrands Barneforsikring Standard er lik vår Utvidede barneforsikring, bortsett fra at den ikke inneholder uførepensjon (månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet). Denne forsikringen er derfor et rimeligere alternativ til Utvidet.

  Super
  Super er en unik kombinasjon av vår beste tradisjonelle barneforsikring, Utvidet, og en behandlingsforsikring. Med behandlingsforsikringen er barnet sikret rask behandling på privat sykehus og behandling av legespesialister. Også inkludert er behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og naprapat.

  Barn i alderen 0 - 17 år kan forsikres
  Barn i alderen 0 - 17 år kan forsikres dersom de tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet før avtalen inngås. Minst en av barnas foresatte må være fast bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

  Forsikring frem til 26 år
  Forsikringen kan beholdes frem til barnet fyller 26 år. Deretter kan den overføres til en ordinær forsikring for voksne, uten å måtte levere ny helseerklæring.  Barnet vil være forsikret også i ungdoms- og studietid.

  Vokser med barnet
  Barn under 3 måneder får en gratis ulykkesforsikring.  Du får tilbud om en  Standard, Utvidet eller Super barneforsikring før barnet blir 3 måneder.

  Utbetalinger dersom barnet er under 18 år
  Dersom utbetalingen utgjør mer enn 2G, skal beløpet som hovedregel overføres til konto hos fylkesmannen.

  G = folketrygdens grunnbeløp. Justeres årlig.

 • Faktaark 5
  Faktaark barneforsikring

  Faktaarkene ligger lagret i PDF-format. Har du ikke PDF-reader installert på din maskin kan denne lastes gratis ned her.

 • Vilkår 6
  Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.
  Vilkår barneforsikring

  Vilkårene ligger lagret i PDF-format. Har du ikke PDF-reader installert på din maskin kan denne lastes gratis ned her.

 • Angrerett 7
  Forsikringsavtaler inngått via Internett har 30 dagers angrefrist.  Informasjon om angrerett og angrerettskjema er vedlagt forsikringsdokumentene du vil motta etter bestilling av forsikringen. Har du spørsmål om dette, kontakt vårt kundesenter på telefon 08880.

 • Storebrand Fordel 8
  Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand? Da er du kunde i Storebrand Fordel. Dette gir deg unike fordeler. Les mer og sjekk om du er kunde i Storebrand Fordel på storebrand.no/fordel


Barnas superforsikring -
vår beste barneforsikring

 • Kan kjøpes fra barnet er tre måneder gammelt
 • Behandlingsforsikring inkludert i barneforsikringen
 • Rask behandling på privatsykehus og av spesialist

Les mer om barnas superforsikring
Gratis ulykkesforsikring